Omvårdnadschefers uppfattning om roll och kompetens hos specialistsjukskterskor i akutsjukvård : -en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)