Nudie Jeans co - How do companies integrate sustainability in the form of recycling into their business strategy?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Elin Ahlberg; Astrid Wilandh; [2012-11-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)