Sökning: "Emma Dahlström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Emma Dahlström.

 1. 1. MODERATERNAS INTEGRATIONSPOLITIK -En studie om Moderaternas integrationspolitiska idéer under tidsperioden 2001–2020

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gode Emma; Halmai Andreas; [2020]
  Nyckelord :Integration; integration policy; immigrants; Moderate party; ideas;

  Sammanfattning : Swedish migration and integration policy have been well debated in recent years. There are disagreements between the parliamentary parties regarding how the policy problems should be solved in the long run. This study will examine how the Moderate party describes their integration ideas in policy documents. LÄS MER

 2. 2. "Just nu får ni 20% på hela hemsidan" : Hur unga vuxna uppger att deras köpbeslut påverkas av influencermarknadsföring på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Lina Lundin; Emma Dahlström Språng; [2020]
  Nyckelord :influencer marketing; social media; brand engagement; consumer  behaviour ; Influencer marketing; sociala medier; varumärkesengagemang;   konsumentbeteende;

  Sammanfattning : This study investigated how young adults (18 - 29 years) stated that their purchasing decisions were influenced by influencer marketing on social media. This is something that has led companies to change their marketing strategies to reach their customers on a better level. One of these strategies is influencer marketing. LÄS MER

 3. 3. "Det är hennes show, inte min." : Nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Axelmalm; Sanna Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Fathers; experiences; childbirth.; Fäder; upplevelser; barnafödande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förr i tiden var barnafödande enbart kvinnans område, men idag ses det som en självklarhet att även inkludera fäderna i förlossningsrummet. Det är barnmorskans uppgift att ta hand om barnafadern, likväl som den födande kvinnan. Syfte: Att beskriva nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande. LÄS MER

 4. 4. Energi‐ och miljöoptimering av  Lurbo ridanläggning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martina Johansson; Ylva Bellander; Isabelle Björklund; Julia Dahlström; Lisa Selin; Emma Larsson; [2018]
  Nyckelord :Solceller; ridanläggning; dagvattenhantering; gödselhantering;

  Sammanfattning : Målsättningen med projektet var att miljö- och energioptimera Lurbo ridanläggning med avseende på deras egna miljömål som innebär att de siktar mot att bli den miljövänligaste ridanläggningen i Sverige. Det som har tagits i beaktande är solenergi, gödsel- och dagvattenhantering. LÄS MER

 5. 5. Den mediala uppmärksamheten kring #metoo-uppropen som skakade de svenska arbetsplatserna : En kvantitativ innehållsanalys av svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Emma Larsson; Nathalie Dahlström; [2018]
  Nyckelord :#metoo; upprop; dagordningsteorin; nyhetsvärdering; dagstidningar;

  Sammanfattning : This study aims to examine how the medial attention looks like through a quantitative content analysis based on the variables: presentation, focus, type of person and the text of the following call: #tystnadtagning, #utantystnadsplikt, #givaktochbitihop and #vikokaröver in the Swedish newspapers Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet Webb and Expressen Webb. This is investigated on the basis of Agenda setting and theories of news evaluation. LÄS MER