Verifieringsmetod för flexibla avgasledande element - Felmodsanalys

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Sammanfattning:

Detta examensarbete utfördes på Scania CV AB och behandlar delar i lastbilens avgassystem som utsätts för korrosion och nötning. Huvudmålet med detta arbete är att utveckla en provmetod för livslängdsundersökning av flexibla slangar. En serie tester utfördes för att förstå grundorsakerna till brott och en FE-analys utfördes för att verifiera resultaten till dessa prov.

En stor del av den flexibla slangen blir stel på grund av höga avgastemperaturer och som leder till plastisk deformation av slangen. Men de tre första lindningarna som ligger närmast motorn behåller sin flexibilitet på grund av kontinuerliga motorvibrationer. Slutsatsen är att huvudorsaken som gör att de flexibla slangarna går av, är slitage som leder till sprickinitiering. Den sprickan sprider sig i form av lågcykelutmattning d.v.s att det tar ganska kort tid tills brott sker i den flexibla slangen. Korrosion initierar mellan de icke-flexibla delar av slangen Korrosionshastigheten ökar med tiden och det orsakar små hål på ytorna.

Baserat på testresultaten är den mest lämpliga stället för livslängdsundersökningar Scanias komponentprovceller. Genom att mäta slitagedjupet under repeterbara förhållanden som rekommenderas i rapporten och med hjälp av data från kundutfall, kan en livslängd uppskattas.

För att kunna förbättra livslängden för de flexibla slangarna, rekommenderas att använda rostfritt stål typ 1.4828 vid tillverkning av dessa slangar bör varmformning användas, samt att avståndet mellan lagrena respektive tjockleken ökas. Flera tester med olika teststidsintervall behöver göras för att ta reda på nötningshastigheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)