Betongblandarskopa: Ett redskap till entreprenadmaskiner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Detta examensarbete var ett projekt som utfördes på uppdrag av Redskaparna AB. Syftet med projektet var att vidareutveckla och förbättra ett befintligt prototypredskap avsett för betongblandning. Problemen som uppstod med den befintliga prototypen var bl.a. att kritiska driftstopp inträffade p.g.a. fastkilning inuti skopan och delar på redskapet tog skada eller gick sönder vilket ledde till att redskapet blev obrukbart och reparation måste utföras. Målet med projektet är att lösa bristerna genom att analytiskt och systematiskt tillämpa produktutvecklingsmetodik och informationsinsamling kring problemen, och därefter finna de bästa lösningarna med en konceptgenerering och tillämpa dessa på prototypen.
Resultatet blev 4st nya konstruktioner och ett säkerhetssystem för att ingen ska skada sig vid användandet. Dessa konstruerades och monterades sedan på den befintliga prototypen och tester utfördes för att säkerställa att de nya komponenterna fungerade tillfredställande.
Resultatet av projektet presenteras i form av en nytillverkad prototyp av Betongblandarskopan med full funktionallitet med ett tillhörande ritningsunderlag.
NYCKELORD:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)