Svartpricksjukans betydelse för skalkvalitet i matpotatis

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: I Sveriges odlas mer än en halv miljon ton matpotatis (Solanum tuberosum) årligen. I takt med att potatisen tvättas och paketeras i allt större utsträckning har kraven på utseende och storlek fått en ökad betydelse. Det har inneburit att skalmissfärgningar fått en ökad betydelse. Svartpricksjuka, orsakad av svampen Colletotrichum coccodes, leder till försämrat utseende på potatisen (skalfinishen) och kan också orsaka viktförluster under lagring vilket ger skrumpna knölar. Symptom på knölarna kan ibland vid skörd ses som små svarta prickar i områden med ljusbruna fläckar, som senare kan övergå i mörkare, tydligare, fläckar. Infektion kan också ge lite gråaktigt utseende under lagring, vilket lätt kan förväxlas med silverskorv (orsakad av Helminthosporium solani). Svensk litteratur om svartpricksjuka är väldigt begränsad. Studien utvärderar därför främst internationell litteratur i ett försök att förstå hur sjukdomen kan förebyggas och bekämpas. För att få en uppfattning om svartpricksjukans förekomst i Sverige samt om det i Sverige används några särskilda metoder för att undvika sjukdomen, intervjuades även tre personer som har god kunskap om den svenska potatisbranschen. Studien visade att en genomtänkt växtföljd kan vara en viktig åtgärd för att reducera förekomsten av svartpricksjuka eftersom svampen kan överleva länge i jorden. Överlevnaden av svampen påverkas av vilka grödor som används i växtföljden. En snabb torkning och nedkylning vid inlagring av knölarna, med förkortad sårläkningsperiod, tycks vara det optimala för att reducera omfattningen av svartpricksjuka under lagring. Med moderna DNA-tekniker finns möjligheten att använda jordprov för att ge snabba och noggranna svar om nivåerna av C. coccodes i jorden. Studien visade också att svartpricksjuka på potatis förekommer i Sverige och påverkar svenska odlare ekonomiskt. I vilken utsträckning påverkan sker är oklart. I Sverige är det främst förebyggande metoder som används, i form av växtföljd och användning av betningsmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)