"Ge mig tiaran" - En studie om skönhetsidealet för barn i Toddlers and Tiaras

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

Författare: Dina Abuarisheh; [2015-09-22]

Nyckelord: skönhetstävling; barn; genus; konsumtion;

Sammanfattning: Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där ideal och skönhet konsumeras symboliskt för att man skall framställa sig själv som en viss typ av människa. Denna uppsats har som syfte att analysera reality serien Toddlers and Tiaras som utspelas i USA. Serien handlar om skönhetstävlingar för barn och skildrar barnens samt familjernas chockerande livsstilar. Man ser barnens föräldrar som coachar deras barn till att bli perfekta genom en strikt livsstil. I serien finns det en speciell typ av skönhetstävling som heter Glitz och som på svenska kan översättas till glamour. Det finns vissa förväntningar i en Glitztävling och barnen måste genomgå hård träning, specifik kost och olika skönhetsbehandlingar innan tävlingens gång, under tävlingen förses barnen med massor av smink, lösfransar, löshår och löständer för att uppnå liknelsen av en porslinsdocka. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka skönhetsideal som representeras i denna tv serie. Tecken och symboler analyseras genom metoden visuellanalys för att få fram vikten av identifikation och hur normer skapas och reproduceras gällande femininitet. Genom Judith Butlers teoriers om hur kön skapas ser man tydligt hur barn som deltar i dessa skönhetstävlingar framställs som mini kvinnor och hur barnens sexualitet blir uppmärksammad där fler poäng ges för att flörta med domarna. För att förverkliga idén om skönhet är konsumtion den viktigaste delen i serien för att visa klass och status inom denna kultur. Uppsatsen analyserar totalt fyra avsnitt av Toddlers and Tiaras där följande frågor besvaras, hur barnen i serien Toddlers and Tiaras representeras och vilka normer över hur barn bör vara uttrycks i serien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)