Elevers syn på utvalda kristna minoriteter i Sverige

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Arbetets syfte är att försöka skapa insikt i hur det kan se ut i svenska skolor vad det gäller religiösa attityder avgränsat till utvalda kristna minoriteter i Sverige samt att bidra till en förståelse för hur olika grupper kan påverka varandra och hur fördomar fungerar. Detta görs genom en pilotstudie i form av en enkätundersökning bland förstaårselever på gymnasiet angående deras uppfattningar av utvalda svenska kristna minoriteter. Resultatet analyseras genom de gruppsykologiska teorierna ”Social Identity Theory” (SIT), ”Self Categorization Theory” (SCT) och ”Common Ingroup Identity Model” (CIIM) samt i förhållande till forskning om religiösa trender i Sverige. Det enkätsvaren presenterar är en allmän neutralitet mot de utvalda rörelserna med undantag för Jehovas vittnen som istället ses primärt negativt. I diskussionen sätts de gruppsykologiska teorierna, undersökningens resultat och den nuvarande läroplanen för grundskolan i gemensam kontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)