Cirkushallen i Alby : Koncentration och kreativitet i cirkushallen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Karolina Sundell; [2012]

Nyckelord: Cirkushallen; Alby; Kandidatarbete;

Sammanfattning:

Cirkus Cirkör i Alby håller i gymnasium, kurser och professionell träning i nycirkus. Idag har de sin kontorsverksamhet och träningslokal i två separata byggnader men som de vill slå ihop till en byggnad - cirkushallen. Dagens cirkushall är till det yttre en anonym industrilokal med det överraskande inre. Samma känsla vill jag bevara i den ombyggda, nya cirkushallen - ett introvert yttre och ett extrovert inre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)