Sökning: "vad är po"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vad är po.

 1. 1. Mineralogisk-mineralkemisk karakterisering av Nb-Ta-förande associationer från Stripåsenpegmatiten,Norberg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jens Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Keywords: Y; REE; U; Th - Nb; Ta; Ti -oxides; pyrochlore supergroup; Nb-Ta- minerals; granitic pegmatite; SEM-EDS.; Nyckleord: Y; REE; U; Th - Nb; Ta; Ti -oxider; pyroklorsupergruppen; Nb-Ta-mineral; granitpegmatit; SEM-EDS.;

  Sammanfattning : Abstract Mineralogical-mineral chemical characterisation of Nb-Ta-bearingassemblages from the Stripåsen granitic pegmatite, NorbergJens Henriksson The occurrence of Nb-Ta-bearing minerals has earlier been briefly documented inthe Stripåsen granitic pegmatite, Norberg, central Bergslagen. This report describesthe background, preparation and basic characterisation of sampled Nb-Ta-bearingmineral assemblages from this pegmatite. LÄS MER

 2. 2. "Po-tay-to Po-tah-to" : En studie om skillnader och likheter mellan Sveriges Radios program Så funkar det och Naturmorgon samt deras angränsande poddar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Adam Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Lyssnare; podd; programledare; public service; radio Sveriges Radio;

  Sammanfattning : Poddar är idag en självklar del av Sveriges Radio. Deras program går att ladda ner och lyssna på i efterhand och i dagsläget finns ett antal poddar som är exklusivt producerade för Sveriges Radio. LÄS MER

 3. 3. Polygama äktenskap i Sverige – Ju fler desto bättre – eller?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Runius; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; polygama äktenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polygama äktenskap i Sverige uppmärksammades under hösten år 2017. Anledningen var att Nacka kommun ordnade bostäder till en man med hans tre hustrur och 16 barn. Skatteverket publicerade i januari 2018 en rapport om hur många personer som enligt folkbokföringsregistret lever i polygama äktenskap. LÄS MER

 4. 4. Två visioner av en stad : en jämförelse mellan idéerna i stadsplanen från 1900 och tävlingsförslaget från 2012 för Kiruna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Parke; Hanna Sohl; [2016]
  Nyckelord :Hallman; stadsbyggnadsideal; stadsflytt; stadsplanering; terräng;

  Sammanfattning : I skrivande stund sker en stadsomvandling i Kiruna, där staden tvingas flytta till följd av gruvnäringens utbredning. I denna studie jämförs PO Hallmans vision för samhällets uppkomst år 1900 med White arkitekters vision för dagens stadsflytt. LÄS MER

 5. 5. En bild av det polska rättsväsendet i litteraturen ur ett symbolperspektiv : Från vodka till fika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Olof Karnell; [2016]
  Nyckelord :Polen; rättsväsende; organisationskultur; maskulinitet-femininitet; textanalys;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur maskulinitet-femininitet ur ett organisatoriskt perspektiv, med fokus på det polska rättsväsendet, kommer till uttryck i en jämförelse mellan två skönlitterära verk, av Marek Nowakowski (1984) respektive Zygmunt Miłoszewski (2011). Särskilt undersöks om det föreligger en rörelse mot en ökad grad av femininitet i det narrativa. LÄS MER