Sökning: "vad är po"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden vad är po.

 1. 1. "Po-tay-to Po-tah-to" : En studie om skillnader och likheter mellan Sveriges Radios program Så funkar det och Naturmorgon samt deras angränsande poddar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Adam Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Lyssnare; podd; programledare; public service; radio Sveriges Radio;

  Sammanfattning : Poddar är idag en självklar del av Sveriges Radio. Deras program går att ladda ner och lyssna på i efterhand och i dagsläget finns ett antal poddar som är exklusivt producerade för Sveriges Radio. LÄS MER

 2. 2. Polygama äktenskap i Sverige – Ju fler desto bättre – eller?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Runius; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; polygama äktenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polygama äktenskap i Sverige uppmärksammades under hösten år 2017. Anledningen var att Nacka kommun ordnade bostäder till en man med hans tre hustrur och 16 barn. Skatteverket publicerade i januari 2018 en rapport om hur många personer som enligt folkbokföringsregistret lever i polygama äktenskap. LÄS MER

 3. 3. Två visioner av en stad : en jämförelse mellan idéerna i stadsplanen från 1900 och tävlingsförslaget från 2012 för Kiruna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Parke; Hanna Sohl; [2016]
  Nyckelord :Hallman; stadsbyggnadsideal; stadsflytt; stadsplanering; terräng;

  Sammanfattning : I skrivande stund sker en stadsomvandling i Kiruna, där staden tvingas flytta till följd av gruvnäringens utbredning. I denna studie jämförs PO Hallmans vision för samhällets uppkomst år 1900 med White arkitekters vision för dagens stadsflytt. LÄS MER

 4. 4. En bild av det polska rättsväsendet i litteraturen ur ett symbolperspektiv : Från vodka till fika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Olof Karnell; [2016]
  Nyckelord :Polen; rättsväsende; organisationskultur; maskulinitet-femininitet; textanalys;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur maskulinitet-femininitet ur ett organisatoriskt perspektiv, med fokus på det polska rättsväsendet, kommer till uttryck i en jämförelse mellan två skönlitterära verk, av Marek Nowakowski (1984) respektive Zygmunt Miłoszewski (2011). Särskilt undersöks om det föreligger en rörelse mot en ökad grad av femininitet i det narrativa. LÄS MER

 5. 5. Effekter som uppstår i processorienterade organisationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sabah Shirani; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats inom ämnet informatik var att undersöka effekter som processorientering (PO) leder till, utifrån två svenska företag. För att nå detta syfte har jag valt att använda mig utav en kvalitativ studie där jag intervjuade två processorienterade organisationer för att klargöra om tidigare rapporterade effekter i litteratur även förekommer i svenska företag. LÄS MER