Sökning: "Aktiemarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Aktiemarknad.

 1. 1. Value Investing on the 21st Century Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ibou Traore; Jonathan Findin; [2022]
  Nyckelord :Value investing; Fundamental analysis; Efficient markets; Investment strategy; Information; V P; Fscore; Värdeinvestering; Fundamental analys; Effektiva marknader; Investeringsstrategi; Information; V P; Fscore;

  Sammanfattning : Does value investing work on the 21-st century Swedish stock market? We examine the performances of the FScore strategy (Piotroski 2000), the V/P strategy (Frankel and Lee 1998), and a combination of these (Li and Mohanram 2019) on the Swedish stock market between 2000-2020. We find that they produce significant and substantial average raw returns during the period, much above the total return of a comparable market index. LÄS MER

 2. 2. Hållbara företags uthållighet under Covid-19-kraschen : En kvantitativ studie om hållbarhets värde vid obligatorisk rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fernum; Tim Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; ESG; Resilience; Stock market; Covid-19; Mandatory reporting; Hållbarhet; ESG; Uthållighet; Aktiemarknad; Covid-19; Obligatorisk rapportering;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin och efterföljande marknadskrasch skapar en unik möjlighet att analysera det finansiella värdet av hållbarhet. Denna studie undersöker uthållighet hos hållbara företag på den svenska aktiemarknaden under Covid-19-kraschen. LÄS MER

 3. 3. Makroekonomiska faktorers påverkan på svenska IPO:er. : En kvantitativ studie som undersöker den svenska IPO-marknadens aktivitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Thuresson; Carl Vedin; [2022]
  Nyckelord :Macroeconomic factors; IPO; IPO market; IPO market activity; Raising capital; Risk-taking; Inflation; Policy rate; Stock market; Treasury bond; GDP; Volatility; Liquidity; Makroekonomiska faktorer; IPO; IPO-marknad; IPO-marknadsaktivitet; Kapitalanskaffning; Riskvilja; Inflation; Styrränta; Aktiemarknad; Statsobligation; BNP; Volatilitet; Likviditet 4;

  Sammanfattning : Områdesbeskrivning: IPO-marknaden kan undersökas på olika sätt. Varför underprissättning är så förhärskande, om den går i cykler eller vad det är som påverkar den. Vi vill undersöka den svenska IPO-marknaden under perioden 2006-2020 och om den påverkas av makroekonomiska faktorer såsom inflation eller styrränta. LÄS MER

 4. 4. Real Estate M&A Motives : A Study of the Swedish Real Estate Market

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Disa Lindbohm; John Österholm; [2022]
  Nyckelord :M A; Real Estate; Financing; Consolidation; Transactions; M A; Fastigheter; Finansiering; Konsolidering; Transaktioner;

  Sammanfattning : In the aftermath of the Covid-19 pandemic, the economy has been in a state of recovery. A far-reaching recovery could be observed in 2021, as economic activities, financial markets and industries showed positive growth throughout the year. LÄS MER

 5. 5. Developing an Infrastructure Index in Accordance with Investor Expectations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ludvig Frykholm; Jacob Toresson; [2022]
  Nyckelord :infrastructure; infrastructure investments; infrastructure index; infrastructure asset class; index methodology; listed equity market; infrastruktur; infrastrukturinvesteringar; infrastrukturindex; infrastruktur som tillgångsklass; indexmetodik; aktiemarknad;

  Sammanfattning : Infrastructure consists of facilities and services that are considered essential to the functioning and economic productivity of society (Preqin, 2022). The rapid economic growth over the past decades has led to an increase in the demand for fundamental functions such as energy, telecommunications, and transportation. LÄS MER