Bröstcancer och sexualitet: kvinnors perspektiv - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Många kvinnor lider och har lidit av bröstcancer. Bröstcancer är en kronisk sjukdom vars diagnos och behandlingar påverkar livskvaliteten hos kvinnor i många aspekter såsom fysiskt, psykiskt, funktionellt, socialt och sexuellt. Utgångspunkten i studien är Ericksons teori Modeling and Role Modeling Theory. Syfte: Belyser kvinnors upplevelse av sexualitet vid bröstcancer. Metod: Litteraturstudien utfördes med grund i 13 vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre kategorier framkom relaterat till hur sexualiteten påverkades; Behandlingens konsekvenser, Självbild och Kommunikation. Slutsats: Studien uppmärksammar kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer i frågor som rör den sexuella hälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)