Sökning: "bostadssituation"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet bostadssituation.

 1. 1. Hur bostadsfrågan ska lösas för de nyanlända : En uppsyn över de nyanländas bostadssituation

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Civan Sleman; [2020]
  Nyckelord :Newcomer; residential situation; demand; supply; need; Nyanlända; bostadssituation; efterfrågan; utbud; behov;

  Sammanfattning : Idag upplever Sverige en stor bostadsproblematik som påverkar både ursprungsbefolkningen och nyanlända. De senare påverkas i synnerhet på grund av gruppens svaga betalningsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Trångboddhet i samhället

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Mia Gorusanovic; Emma Erson; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Trångboddhet; trångboddhetsnormer; preferenser; Malmö; bostadsval; externaliteter Keywords: Crowded living; crowded living standard; preferences; housing choice; externalities; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For a long time crowded living has been a well-known topic in Swedish housing policy. In 1946, as a result of bad housing conditions in Sweden, the first actions were taken to fight against crowded living. LÄS MER

 3. 3. Fångade i sina egna hem? En kvalitativ undersökning om äldre svenskars boendesituation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Viggo Sjöström; Velin Olsson; [2019]
  Nyckelord :flyttkedjor; flyttkedja; äldre; boende;

  Sammanfattning : Sveriges äldre blir allt fler, därför är det viktigt att samhället förbereder sig för deras bostadsbehov. De äldres bostadssituation kan påverka hela den svenska bostadsmarknaden och kan komma att göra det mer och mer om inget görs. LÄS MER

 4. 4. The use-value system and deregulation : A study about the January agreement and the reform proposition effect on the rental market

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Bjöörn; Adam Croce; [2019]
  Nyckelord :Rental market; January agreement; Deregulation; Hyresmarknad; Januariavtalet; Fri hyressättning;

  Sammanfattning : Bostadspolitiken har länge varit en het fråga i samhället. Att det är svårt att få ett boende i form av ett förstahandskontrakt i Sveriges storstadsregioner har nog ingen missat. LÄS MER

 5. 5. Mördarnas privatliv : En kvalitativ studie av hur privatliv i Knutbyfallet och Arbogafallet har framställts i Aftonbladet och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emmy Norgren; Jennette Nizovska; [2019]
  Nyckelord :Arbogafallet; Intersektionalitet; Knutbydramat; Krimjournalistik; Offentlighetsteorier; Kritisk diskursanalys.;

  Sammanfattning : Målet med denna kandidatuppsats är att studera två stycken brottslingar och deras två medbrottslingars privatliv i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Syftet är att se om det är någon skillnad hur tidningarna skriver om deras privatliv, baserat påderas kön, etnicitet eller ålder bland annat. LÄS MER