Sökning: "Daniel Nylander"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Daniel Nylander.

 1. 1. A Meaningful Virtual Workplace: Understanding motivation in virtual work structures through interaction and meaningful relationships

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Daniel Nylander; [2021]
  Nyckelord :Remote working; Communities of Practice; Well-being; Self-Determination Theory; Motivation;

  Sammanfattning : Virtualization of employee interaction within organizations shapes the socialization that in turn forms meaningful relationships between employees. With a shift towards widespread virtual work structures, induced by the COVID-19 pandemic, the relevance of this phenomenon becomes increasingly apparent. LÄS MER

 2. 2. Individens vikt i företagsrelationen : En fallstudie inom engagemang och lojalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Nylander; David Carell; [2018]
  Nyckelord :Nyckelperson; Individen; Account Manager; Industriell marknadsföring; B2B marketing; Relationer; Engagemang; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vidare klargöra individens roll inom industriell marknadsföring och företagsrelationer. Detta görs genom att binda samman hur engagemangstyper kan leda till lojalitet och hur engagemang samt lojalitet är riktade inom företagsrelationen. LÄS MER

 3. 3. FotbollTracker

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anders Nylander; Daniel Wikestad; [2015]
  Nyckelord :Soccer; Football; GPS; Android; Java; Fotboll; GPS; Android; Java;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vad skapar boendekvalitet? : Analys av småhusområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Daniel Andersson; Ludvig Andersson; [2012]
  Nyckelord :Boendekvalitet; analysmall; holistik; kvalitetskriterier; småhus; Pumpkällehagen; boende; utformning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to signify what creates quality for the dwellers. Bycreating a definition of the term we have showed how well the qualitycriteria’s has been fulfilled in the newly built one family house area Pumpkällehagen in Viskafors. LÄS MER