Duettspelets magi : En studie kring hur duettspel a vista kan påverka flöjtelevers musicerande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Musikhögskolan

Författare: Maria Nitare; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)