Sökning: "Anna Holst"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna Holst.

 1. 1. Avgörande designprinciper för användbarhet En kvalitativ studie av designens betydelse för utveckling av eHälsosystem

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ellen Eklöf; Anna Holst; [2016-12-09]
  Nyckelord :användbarhet; design; designprinciper; eHälsa; eHälsosystem; wellbeing;

  Sammanfattning : Health and wellAbeing are major key issues in today's society. With today's technology there is great potential for using it to contribute to healthAimproving measures instead of technology beeing associated with sedentary. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sömnen under en sjukhusvistelse

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Dahlgren; Sophiana Barck-Holst; [2014]
  Nyckelord :Environmental health factors; Older adults; Hospitalization; Sleep; Nursing; Miljö hälsofaktorer; äldre vuxna; sjukhusvistelse; sömn; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnen är en viktig del av en människas liv, man sover bort ca en tredjedel av sin livstid. Med det naturliga åldrandet förändras sömnen och man blir mer känslig för omkringliggande stimuli och vaknar då lättare på natten samt sover färre timmar. LÄS MER

 3. 3. Att tala är silver att agera är guld - Strategier för Energieffektivisering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Holst; Anna-Maria Waara; [2008]
  Nyckelord :Klimatförändringar; klimatpåverkan; energieffektivisering; organisationsförändring; kostnadsbesparingar; miljövärdering; investeringsbeslut; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Examensarbetet syftar primärt till att utreda hur organisationer kan arbeta med energieffektivisering, samt belysa fördelarna av ett sådant arbete. Det sekundära syftet är att ta fram ett generellt verktyg för lönsamhetsberäkningar vid energieffektivisering. LÄS MER

 4. 4. Balanserat styrkort i primärvården : En fallstudie om styrning med balanserat styrkort på KvaLita Närsjukvård AB

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Anna Andersson; Cecilia Holst; [2006]
  Nyckelord :ekonomistyrning; styrkort; primärvård;

  Sammanfattning : Missnöjet inom vården beror främst på de långa väntetiderna och bristfällig tillgänglighet till vårdcentralerna. Frågan är om det verkligen är mer resurser som är lösningen på problemen eller om intresset istället bör riktas mot de system och ramar som vårdpersonalen har att verka inom? Att använda ett styrmedel som fokuserar på rätt faktorer och inte bara det ekonomiska, kan möjligtvis hjälpa vårdcentralerna att bli mer flexibla, förbättra tillgängligheten och öka kvaliteten på vården. LÄS MER

 5. 5. Singular serial

  Magister-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Anna Holst; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet handlar om formgivning och konsumtion, om hur mycket vi förbrukar (varför) och om produkternas livslängd.Våra produkter är kanske mer miljövänliga nu än för ett par decennier sedan, men vi köper fler. På en kort tid har vårt sätt att konsumera ändrats oerhört. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Anna Holst.

Din email-adress: