Sökning: "August Strindberg"

Visar resultat 21 - 25 av 32 uppsatser innehållade orden August Strindberg.

 1. 21. A Comparative Translation Study of Strindberg's The Red Room (1879) : Norms, Strategies and Solutions

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Måns Westling; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to compare four translations of August Strindberg’s novel Röda rummet (The Red Room). The first English translation from 1913 was made from a German translation of the novel. The two other English translations were made in 1967 and 2009. LÄS MER

 2. 22. Vägen till den grönare sidan leder över forsen : En tematisk analys av destruktivitet och strävan efter konstnärskap i August Strindbergs Röda rummet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Jessica Mengarelli Liljegren; [2011]
  Nyckelord :August Strindberg; Röda rummet; destruktivitet; konstnärskap;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to analyze destructivity and the aspiration of artistry in August Strindberg´s debut novel Röda rummet. By the method of close reading the thematic analysis is performed. The method is also based on an hermeneutic way of looking at literature. LÄS MER

 3. 23. Den befolkade ensamheten - En studie av författarrollen i August Strindbergs Ensam i ljuset av Charles Baudelaires Les fleurs du mal, Le peintre de la vie moderne och Le spleen de Paris. Petits poèmes en prose

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Göran Wennborg; [2011]
  Nyckelord :August Strindberg; Ensam; Charles Baudelaire; Les fleurs du mal; Le peintre de la vie moderne; Le spleen de Paris. Petits poèmes en prose; författarroll; flanör; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Variationer i svensk verbböjning : En korpusundersökning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Smeds; [2008]
  Nyckelord :verb inflection; grammar; Modern Swedish; corpus linguistics; language changes; dictionaries; verb; grammatik; modern svenska; nysvenska; nusvenska; korpuslingvistik; språkförändringar; SAOL;

  Sammanfattning :   Variationer i svensk verbböjning: En korpusundersökning (Fredrik Smeds, D-uppsats i Svenska språket, Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk 2008). I uppsatsen undersöks svensk verbböjningsvariation från första hälften av 1800-talet till våra dagar dels genom studier av facklitteratur, ordböcker och ordlistor från skilda tider, dels genom att studera korpusar med skönlitteratur och brev skrivna av August Strindberg, äldre och yngre romaner samt dagstidningar från 1965–2004. LÄS MER

 5. 25. Balladspår i modern svensk litteratur : Intertextuella influenser

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Ally Schrevelius; [2008]
  Nyckelord :medieval balladry; burden; formulae; stanzas; metrical form; chivalric; courtly; supernatural; legendary; intertextuality; allusion; quotation; transmission; Strindberg; Karlfeldt; Ekman; Frostenson;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the distribution of medieval ballads as semiotics of intertextuality in modern Swedish literature, here represented by August Strindberg, Erik Axel Karlfeldt, Kerstin Ekman and Katarina Frostenson. They are famous authors from different epochs, ranging from the period called “the modern breakthrough” in the 1880s until the postmodernism of the present time. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet August Strindberg.

Din email-adress: