Sökning: "August Strindberg"

Visar resultat 21 - 25 av 31 uppsatser innehållade orden August Strindberg.

 1. 21. Inferno?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Andreas Andersson; [2011]
  Nyckelord :det vidgade textbegreppet; mediering; Strindberg;

  Sammanfattning : Sammandrag Det har talats om en litterär kanon som tagit stort utrymme i gymnasieskolans svenskundervisning. Detta examensarbete är en undersökning där gymnasieelever som studerar på ett praktiskt gymnasieprogram pressenteras för August Strindbergs text Inferno medierat utifrån tre olika medier. LÄS MER

 2. 22. Den befolkade ensamheten - En studie av författarrollen i August Strindbergs Ensam i ljuset av Charles Baudelaires Les fleurs du mal, Le peintre de la vie moderne och Le spleen de Paris. Petits poèmes en prose

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Göran Wennborg; [2011]
  Nyckelord :August Strindberg; Ensam; Charles Baudelaire; Les fleurs du mal; Le peintre de la vie moderne; Le spleen de Paris. Petits poèmes en prose; författarroll; flanör; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Variationer i svensk verbböjning : En korpusundersökning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Smeds; [2008]
  Nyckelord :verb inflection; grammar; Modern Swedish; corpus linguistics; language changes; dictionaries; verb; grammatik; modern svenska; nysvenska; nusvenska; korpuslingvistik; språkförändringar; SAOL;

  Sammanfattning :  Variationer i svensk verbböjning: En korpusundersökning (Fredrik Smeds, D-uppsats i Svenska språket, Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk 2008). I uppsatsen undersöks svensk verbböjningsvariation från första hälften av 1800-talet till våra dagar dels genom studier av facklitteratur, ordböcker och ordlistor från skilda tider, dels genom att studera korpusar med skönlitteratur och brev skrivna av August Strindberg, äldre och yngre romaner samt dagstidningar från 1965–2004. LÄS MER

 4. 24. Balladspår i modern svensk litteratur : Intertextuella influenser

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Ally Schrevelius; [2008]
  Nyckelord :medieval balladry; burden; formulae; stanzas; metrical form; chivalric; courtly; supernatural; legendary; intertextuality; allusion; quotation; transmission; Strindberg; Karlfeldt; Ekman; Frostenson;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the distribution of medieval ballads as semiotics of intertextuality in modern Swedish literature, here represented by August Strindberg, Erik Axel Karlfeldt, Kerstin Ekman and Katarina Frostenson. They are famous authors from different epochs, ranging from the period called “the modern breakthrough” in the 1880s until the postmodernism of the present time. LÄS MER

 5. 25. Versus; Maktkamper i August Strindbergs dramatik

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Jerry Malmström; [2007]
  Nyckelord :General and comparative literature; Teatervetenskap; Theater theory and history; Till Damaskus; Fröken Julie; Teater; Maktkamp; August; Strindberg; Henrik; Ibsen; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Languages and Literatures; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det genomgående motivet av maktkamper i August Strindbergs dramatik. Konflikten är en essentiell ingrediens i praktiskt taget all berättande men Strindberg går ofta längre i sina dramer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet August Strindberg.

Din email-adress: