Sökning: "Distributed leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Distributed leadership.

 1. 1. Decision Making in an Organization without Managers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Andersson; Sofia Lundgren; [2016-09-20]
  Nyckelord :Decision making; Organization without managers; Distributed leadership; Institutional theory; Social process;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. We. And the others. : How leaders can bridge the gap in dispersed organizations and partially distributed teams.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Martin Johansson; Mattias Thiel; [2016]
  Nyckelord :Geographically Dispersed Organizations; Partially Distributed Teams; PDT; Virtual Teams; Group Cohesion; Leadership;

  Sammanfattning : This student thesis in General Management addresses how leaders can bridge the gap between work groups and teams in geographically dispersed organizations and partially distributed teams. These types of organizational structures are increasingly common in the globalized world of business, and bring benefits to many organizations by for example connecting skilled workers regardless of their location through the means of information and communications technology. LÄS MER

 3. 3. "Är man förskollärare, så är man förskollärare" : En kvalitativ undersökning kring mansbristen i förskolebranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mary Pennemark; Sanna Ek; Linnea Glasberg; [2016]
  Nyckelord :Pre-school sector; pre-school teacher; organization; equality management; equality; male and female leadership; gender differences; gender; management; Förskolebranschen; förskollärare; organisation; equality management; jämställdhet; manligt och kvinnligt ledarskap; könsskillnader; genus; management;

  Sammanfattning : Sammanfattning - ”Är man förskollärare, så är man förskollärare” - En kvalitativ undersökning kring mansbristen i förskolebranschenDatum:               2016-05-27Nivå:                    Kandidatuppsats, företagsekonomi, 15 hpInstitution:      EST - Ekonomi, Samhälle och Teknik vid Mälardalens HögskolaFörfattare:       Linnea Glasberg, 30 mars 1994; Mary Pennemark, 30 maj 1988; Sanna Ek, 7 november 1994Titel:                   ”Är man förskollärare, så är man förskollärare” - En kvalitativ undersökning kring mansbristen i förskolebranschenHandledare:   Johan GrinbergsNyckelord:       Förskolebranschen, förskollärare, organisation, equality management, jämställdhet, manligt och kvinnligt ledarskap, könsskillnader, genus, management.Frågeställningar:       ● Varför är det så få män som arbetar inom förskolebranschen?● Hur är de olika arbetsuppgifterna fördelade mellan könen inom förskolebranschen?● Hur ser kvinnors och mäns ledarskapsstilar ut inom förskolebranschen?● Hur arbetar förskolor för att anställa fler män?Syfte:                   Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera varför förskolebranschen är ojämnt könsfördelad, där männen är i minoritet bland medarbetarna, samt hur organisationer inom den kvinnodominerade förskolebranschen arbetar för att uppnå jämställdhet. LÄS MER

 4. 4. Att leda virtuella team : Om vikten av att fika tillsammans

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Carolina Björn; Peter Karnung; [2016]
  Nyckelord :Project management; Virtual teams; Leadership; Public sector; Distributed teams; Virtual projects; projektledning; virtuella team; ledarskap; offentlig sektor; distribuerade projekt; virtuella projekt;

  Sammanfattning : SammanfattningProjektledarrollen är komplex och projektledare ställs inför en rad olika utmaningar. En av dessa kan vara att leda projekt där medlemmarna arbetar på olika platser i så kallade virtuella eller distribuerade projekt. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrelaterad stress och hur den kan förebyggas utifrån beteenden hos transformell och transaktionell ledarstil

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Hansén; Emelie Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Transformell ledarstil; Transaktionell ledarstil; Beteende; Medarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vilka beteenden hos en transformell och transaktionell ledarstil som kan förebygga den arbetsrelaterade stressen ur ett medarbetarperspektiv. Genom en enkätundersökning med 17 frågor och med standardiserade svarsalternativ samlades data in från 110 respondenter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Distributed leadership.

Din email-adress: