Sökning: "Distributed leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Distributed leadership.

 1. 1. Swimming against the current : the journey of Canadian Transition initiatives in their quest for transformative change

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Gisela Ruckert; [2017]
  Nyckelord :grassroots innovations; transformative social innovation; community initiatives; Transition Movement; Canada; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Humanity's current resource use patterns are unsustainable, and corrective action is required at all levels. Grassroots social innovation groups have great potential to contribute to solutions. The Transition movement has taken hold in Canada, but little is known about its successes and challenges in creating conditions for transformative change. LÄS MER

 2. 2. Distribuerat ledarskap inom vård och omsorg

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ekwall Rickard; [2017]
  Nyckelord :Ledarskap; Distribuerat ledarskap; Organisationsförändring; Vård och omsorg; Verksamhetsövergång;

  Sammanfattning : Inom vård- och omsorgssektorn är omorganisationer komplexa och kan ha stor inverkan på individers livssituation. Tidigare forskning har visat att ett Distribuerat ledarskap är viktigt i denna typ av organisationsförändringar, där ledarskapet ses som en gemensam insats vilket reducerar beroendet av den enskilde ledaren. LÄS MER

 3. 3. Decision Making in an Organization without Managers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Andersson; Sofia Lundgren; [2016-09-20]
  Nyckelord :Decision making; Organization without managers; Distributed leadership; Institutional theory; Social process;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. We. And the others. : How leaders can bridge the gap in dispersed organizations and partially distributed teams.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Martin Johansson; Mattias Thiel; [2016]
  Nyckelord :Geographically Dispersed Organizations; Partially Distributed Teams; PDT; Virtual Teams; Group Cohesion; Leadership;

  Sammanfattning : This student thesis in General Management addresses how leaders can bridge the gap between work groups and teams in geographically dispersed organizations and partially distributed teams. These types of organizational structures are increasingly common in the globalized world of business, and bring benefits to many organizations by for example connecting skilled workers regardless of their location through the means of information and communications technology. LÄS MER

 5. 5. "Är man förskollärare, så är man förskollärare" : En kvalitativ undersökning kring mansbristen i förskolebranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mary Pennemark; Sanna Ek; Linnea Glasberg; [2016]
  Nyckelord :Pre-school sector; pre-school teacher; organization; equality management; equality; male and female leadership; gender differences; gender; management; Förskolebranschen; förskollärare; organisation; equality management; jämställdhet; manligt och kvinnligt ledarskap; könsskillnader; genus; management;

  Sammanfattning : Sammanfattning - ”Är man förskollärare, så är man förskollärare” - En kvalitativ undersökning kring mansbristen i förskolebranschenDatum:               2016-05-27Nivå:                    Kandidatuppsats, företagsekonomi, 15 hpInstitution:      EST - Ekonomi, Samhälle och Teknik vid Mälardalens HögskolaFörfattare:       Linnea Glasberg, 30 mars 1994; Mary Pennemark, 30 maj 1988; Sanna Ek, 7 november 1994Titel:                   ”Är man förskollärare, så är man förskollärare” - En kvalitativ undersökning kring mansbristen i förskolebranschenHandledare:   Johan GrinbergsNyckelord:       Förskolebranschen, förskollärare, organisation, equality management, jämställdhet, manligt och kvinnligt ledarskap, könsskillnader, genus, management.Frågeställningar:       ● Varför är det så få män som arbetar inom förskolebranschen?● Hur är de olika arbetsuppgifterna fördelade mellan könen inom förskolebranschen?● Hur ser kvinnors och mäns ledarskapsstilar ut inom förskolebranschen?● Hur arbetar förskolor för att anställa fler män?Syfte:                   Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera varför förskolebranschen är ojämnt könsfördelad, där männen är i minoritet bland medarbetarna, samt hur organisationer inom den kvinnodominerade förskolebranschen arbetar för att uppnå jämställdhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Distributed leadership.

Din email-adress: