Sökning: "My Hansen"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden My Hansen.

 1. 1. PATIENTENS UPPLEVELSE AV FYSISK AKTIVITET SOM OMVÅRDNADSÅTGÄRD VID PSYKISK SJUKDOM - EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :INGRID BÅTH HANSEN; MY LINDBERG; [2018]
  Nyckelord :BARRIÄRER; UNDERLÄTTANDE FAKTORER; FYSISK AKTIVITET; MOTION; PSYKISK HÄLSA; PSYKISK SJUKDOM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk sjukdom är ett fortsatt växande folkhälsoproblem. Fysisk aktivitet har en evidensbaserad effekt mot olika psykiatriska sjukdomar, både i ett preventivt och behandlande syfte. Däremot tyder forskning på att trots information genomför patienten inte fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd. LÄS MER

 2. 2. Hej bokbussen! : Bokbussens roller i Västerås

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :My Pärsdotter; [2018]
  Nyckelord :Västerås; bokbuss; mobila bibliotek; folkbibliotek; styrdokument; intervjustudie; kvalitativ metod; biblioteksprofiler; kulturcentrum; kunskapscentrum; informationscentrum; socialt centrum;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor's thesis is to examine the roles of the mobile library in Västerås municipality in Sweden. The purpose is to gain understanding about the mobile library and its place in the local public library operation. LÄS MER

 3. 3. När mamma och pappa skärmar av - En kvalitativ studie om föräldrars mobilanvändning på öppna förskolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida-Maria Hansen; [2017]
  Nyckelord :föräldrar; anknytning; mobiltelefon användning; förskolepersonal; socionomer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The use of smartphones has increased dramatically over the last decade. However, very few studies have been made on the impact of smartphones on the relationship and interaction between parent and child. LÄS MER

 4. 4. Folkbiblioteket och nyanlända : En kvalitativ undersökning hur bibliotekspersonal arbetar och uppfattar sin funktion i integrationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Leila Hellström; [2017]
  Nyckelord :Folkbibliotek; nyanlända; mötesplats; the four spaces ; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is a study of how librarians from five public libraries are working and perceive their role in the integration process. The purpose is to gain a deeper understanding of how librarians discusses about working with refugees. LÄS MER

 5. 5. Self-modelling organizer for interior storage

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Shuang Hansen; [2017]
  Nyckelord :Interior organiser; Self-modelling; Dowel; Dimension; Pegboard.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today's urbanization creates big cities. More and more people are facing the problem with the increasing housing prices, and they had often to live in small or shared apartments. Most of the kitchens in those apartments are often small, which leads to a increasing need to use the available space in a more efficient way. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet My Hansen.

Din email-adress: