Sökning: "Örnebro Camilla"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Örnebro Camilla.

 1. 1. Mobilbetalning : en studie om konsumenters förmåga att acceptera nya betalningsformer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Camilla Örnebro; [2015]
  Nyckelord :mobile payment; consumer perspective; driving factors; card payments; Sweden; mobilbetalning; konsumentperspektiv; drivande faktorer; kortbetalning; Sverige;

  Sammanfattning : Aim: Banks’ settlement of handling cash and the technological developments of our payment services, leaves us guessing at the outlooks of consumers’ payment systems. One of the new payment options arising from this development is mobile payment. LÄS MER

 2. 2. Svenska företags motiv till hållbarhetsrapportering : Är det till nytta för alla?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Magdolna Berg; Örnebro Camilla; [2014]
  Nyckelord :sustainability reporting; motive; EU; Sweden; GRI; voluntary; obligatory; hållbarhetsrapportering; motiv; EU; Sverige; GRI; frivillighet; obligatorisk;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Svenska företags motiv till hållbarhetsrapportering – Är det till nytta för alla? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Magdolna Berg och Camilla Örnebro Handledare: Jan Svanberg Datum: 2014-06 Syfte: Företagens hållbarhetsrapportering är frivilligt i nuläget. De regleringar som finns gäller rapportering om olika miljöpåverkan men inte inom ramen av en hållbarhetsrapport utan som en del av årsredovisningen eller övriga rapporter till lokala myndigheter. LÄS MER