Sökning: "överföringar"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet överföringar.

 1. 1. Skyddsnivån på andra sidan vattnet - Om bedömningen av tredjelands skyddsnivå vid överföring av personuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Wändahl; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; GDPR; adekvat skyddsnivå; Schrems; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU anses av många ha en av världens strängaste regleringar för dataskydd. Unionen och dess medlemsstater har dock, likt resten av världen, i och med den globala och tekniska utvecklingen ett intresse av att kunna överföra personuppgifter till tredjeländer. LÄS MER

 2. 2. Kapitalförsäkring - Är skattelagstiftningen rätt i tiden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Björnberg; [2021]
  Nyckelord :Kapitalförsäkring; skatterätt; depåförsäkring; fondförsäkring; försäkringsrisk; investeringssparkonto; försäkringsinslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Endowment insurance is today a standard taxed form of savings. Assets held on an endowment insurance issued by a Swedish life insurance company are owned by and taxed by the insurance company. LÄS MER

 3. 3. Att vårda respiratorbehandlade patienter med Covid-19 under interhospitala överföringar : En intervjustudie inom intensivvårdskontext

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Amloh; Jenny Nord; [2021]
  Nyckelord :intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; interhospitala överföringar; Covid-19; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Redan innan Covid-19 pandemin var den svenska intensivvården ansträngd. När pandemin gjorde sitt intåg under första halvan av 2020 tvingades stora delar av sjukvården organisera och ställa om sina verksamheter för att möta det extrema behovet av Covid-19 vård. LÄS MER

 4. 4. Beskattning i samband med överföringar av betydande nytta : Skattemässiga konsekvenser av att företag delar betydande nytta, utan möjlighet för skattemyndigheter att stoppa flödet vilket leder till skattemässiga fel

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marion Hellman; [2021]
  Nyckelord :Know-how; immateriella tillgångar; transfer pricing; överföringar; dokumentation; internationell skatterätt; internprissättning; BEPS; digitalisering;

  Sammanfattning : Immateriella tillgångar är hos många företag mycket värdefulla. Det kan röra sig om patent, varumärken eller know-how för att nämna några. Inte sällan är immateriella tillgångar även en bidragande faktor till höga resultat. LÄS MER

 5. 5. Energiförbrukning vid dataöverföring med LoRa : Datastorleken och överföringsfrekvensens ömsesidiga inverkan på energiförbrukningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Albin Fareby; Kajsa Olofsson; [2020]
  Nyckelord :LPWAN; LoRa; LoRaWAN; NUCLEO-L037RZ; Energy consumption; μCurrent Gold; LPWAN; LoRa; LoRaWAN; NUCLEO-L037RZ; Energiförbrukning; μCurrent Gold;

  Sammanfattning : Det här projektet syftar till att undersöka den energiförbrukning som krävs för att driva en krets som använder LoRa till trådlös kommunikation. Energiåtgången beräknas med hänsyn till de oberoende variablerna datamängd vid överföring samt antalet överföringar per dygn. LÄS MER