Sökning: "Energy harvesting"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden Energy harvesting.

 1. 1. BLUE GAS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Jeff Daniel Bennett; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For a city and culture that excels at adding value to waste, Kisumu struggles with a systematic approach for solid-waste management. Food and animal wastes run rampant in the streets while families still cook for hoursevery day using harmful fuels like kerosene, charcoal and firewood. LÄS MER

 2. 2. In Pursuit of Sustainability : Decentralized Renewable Energy Services in India

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Max Rosvall; [2020]
  Nyckelord :Decentralized Renewable Energy; Technological Innovation Systems; Sustainable Transformations; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Based on the grand challenges of transforming the energy sector towards sustainability and harvesting the potential from decentralized solar PV, a holistic and systemic perspective is required. This study presents the case of decentralized renewable solutions in Karnataka India. LÄS MER

 3. 3. Active Infrared light power supply for indoor wireless sensor nodes

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Jialei Chen; [2020]
  Nyckelord :Energy Harvesting; IR; WSN; Photovoltaic;

  Sammanfattning : In order to expand the energy source in energy harvesting, this thesis explores the feasibility of using infrared light source as the energy source. Firstly, the thesis investigated the current energy harvesting solution and the way of using infrared light energy, and determined the use of crystalline solar panels as energy harvesters. LÄS MER

 4. 4. Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :David Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :attityd; skogsbränsle; skogsskötsel; konfliktbestånd; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Från den tillgängliga skogsmarken i Sverige avverkas i princip hela till-växten. Ett sätt att tillvarata mer biomassa är att tillämpa klenträdsgallring, eftersom både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe då kan utnyttjas. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the performance of a vibration energy harvester under complex excitation

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Zhiqiang Chen; [2020]
  Nyckelord :Vibration energy harvesting; harvester; closed-loop control; resonant frequency; prediction;

  Sammanfattning : In recent years, vibration energy harvesting has become a research hotspot in the field of energy harvesting. Energy harvester output power is the most important parameter in a vibration energy harvesting system. Assessing the harvester output power in different vibration environments is an important study issue to study. LÄS MER