Sökning: "Pelletisering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Pelletisering.

 1. 1. Evaluation of five hardwood species from Zambia to produce fuel pellets for cooking purposes : Study with a single pellet press including pellet production, post production testing and X-ray examinations

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Annika Silvennoinen; [2023]
  Nyckelord :Pelletizing; Pellet Production; Wood Species; X-Ray examinations; Pelletisering; Pelletstillverkning; Träslag; Röntgenundersökningar;

  Sammanfattning : 81% of the population in sub-Saharan Africa relies on charcoal and firewood to cover their energy needs for cooking. In Africa charcoal is usually produced by burning tree in a traditional kilns and then the food is cooked with a carbon-fired stoves indoors. LÄS MER

 2. 2. Studie om dynamiken i en pilotrullkrets med rulltrumma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Mineralteknik och metallurgi

  Författare :Maria Björkvall; [2018]
  Nyckelord :LKAB; Pellets; Råkula; Agglomerering; Pelletisering; Pilotrullkrets; Rullkrets; Bentonit; Organiskt bindemedel; Järnmalm;

  Sammanfattning : Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) rullar järnmalmslig till råkulor, som sedan bränns till pellets. Råkulorna bildas i rullkretsar som består av rulltrummor och rullsiktar. Under 2017 färdigställdes en pilotskaleanläggning för kulrullning i LKAB:s Agglomeringslaboratorium i Malmberget. LÄS MER