Sökning: "Alejandra Alvarez Åslund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alejandra Alvarez Åslund.

 1. 1. Det är kämpigt att vara arbetslös.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Alejandra Alvarez Åslund; [2009]
  Nyckelord :Work; working life; unemployment; career; careerprocess; careerplanning; workprocess;

  Sammanfattning : This composition is an qualitative study about unemployment and working life. The point of the study has been to make a larger understanding how unemployment can perceive by the individual and how this person can see and plan for future working life. This has been study with help from 8 intervirws. LÄS MER

 2. 2. En fråga om klass? : En antologi om relationen mellan livsvillkor, klass och identitetsskapande

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Anna Lenberg; Viktor Vesterberg; Katarina Diehl; Petter Larsson; Malin Åbom; Alejandra Alvarez-Åslund; [2007]
  Nyckelord :Identitet; livsvillkor; klass; gymnasieungdomar; arbetarrörelsen; etnicitet; väktare; ;

  Sammanfattning : Denna antologi kan ses som ett inlägg i diskussionen kring klassbegreppets relevans och innebörd i dagens svenska samhälle. I antologin presenteras sex olika studier som alla bygger på kvalitativa intervjuer och observationsstudier. LÄS MER