Sökning: "Analys observation"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade orden Analys observation.

 1. 1. De kommunikativa stödfunktionerna i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares arbetssätt med kommunikativa stödfunktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :All-Florette Baganzicaha; Bita Baranzehi; [2022]
  Nyckelord :Stödfunktioner; Kommunikation; Inkludering; Observation; Sociokulturella teorin.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie hade till syfte att undersöka förskollärarnas arbete med de kommunikativa stödfunktioner som finns i det språkliga arbetet. Förskollärarnas förhållningssätt togs till hänsyn för att få ett mer tydligt svar till de olika forskningsfrågor som var avsedd för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Levande djur i förskolan : En kvalitativ studie om hur en afrikansk jättelandsnäcka bidrar till undervisningen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Helene Pollmeier; Emmy Zetterberg; [2022]
  Nyckelord :biology; education; living animals; posthumanism; preschool; biologi; förskola; levande djur; posthumanism; undervisning;

  Sammanfattning : Studien har fokus på barns perspektiv och syftet med studien är att undersöka vad ett levande djur bidrar med i en undervisningssituation för äldre förskolebarn. Metoden som används i studien är observation av en undervisningsaktivitet med en efterföljande semistrukturerad gruppintervju. LÄS MER

 3. 3. Individuell anpassningsbar operatörstol : Ett nytt koncept för individanpassade sitsar inom dentalbranschen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Harling; [2022]
  Nyckelord :Ergonomi; Dentalsits; Individanpassad; Bekvämlighet; REBA-Analys; Innovation; Koncept; Observation; Design;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt som genomförs under kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet utförs under vårterminen 2022 av Julia Harling och kursen omfattar 22,5 hp. Handledare för projektet är Monica Jakobsson och examinator Leo De Vin. LÄS MER

 4. 4. "Jag har gjort en bra verktyg, nu kan Dim höras : Problemlösning som utgår ifrån boksamtal i teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Andersson; Sofie Fallander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tekniken har funnits i många år och människor lever i en mer teknikintensiv värld. Detta har medfört att tekniken behöver tydliggöras i förskolans undervisning. Syftet i studien är att öka kunskapen kring förskolans teknikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar i arbetet med extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Söderström; Emelie Söder; [2022]
  Nyckelord :Extra anpassningar; kompetens; möjligheter och hinder; ramfaktorer; self-efficacy;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söder, Emelie och Söderström, Camilla (2022) Förutsättningar i arbetet med extra anpassningar. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER