Sökning: "Anders Thoren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anders Thoren.

 1. 1. Kampen om särskolan : Carlbeck-kommitténs utredning av särskolan i fackliga tidningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anders Bergfjord; Martin Thorén; [2021]
  Nyckelord :Special school Compulsory school for pupils with learning disabilities Compulsory school for children with severe learning disabilities; Intellectual disability; Salamanca declaration; PISA Programme for International Student Assessment; Särskola; Intellektuell funktionsnedsättning; Lärarförbundet; Carlbeck-kommittén; Salamancadeklarationen; PISA Programme for International Student Assessment;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur diskussionerna kring avskaffandet eller behållandet av särskolan som skolform i relation till Carlbeck-kommitténs arbete har förts i Lärarförbundets (LF) tidningar. Studien ingår i forskningsprojektet From Salamanca to PISA. LÄS MER

 2. 2. Latin i nutida svensk dagspress: En studie av tre kategorier artiklar 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Anders Thorén; [2017]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. SeamScape A procedural generation system for accelerated creation of 3D landscapes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sebastian Ekman; Anders Hansson; Thomas Högberg; Anna Nylander; Alma Ottedag; Joakim Thorén; [2016-10-24]
  Nyckelord :Procedural generation; Computer Graphics; Unreal Engine; L-systems; Noise functions;

  Sammanfattning : This bachelor thesis rose from the idea of speeding up game production by using procedural generation techniques. Procedural generation in the project’s scope involves the algorithmic production of data which represents a 3D environment. LÄS MER

 4. 4. Calibration of AFM Cantilevers of Arbitrary Shape

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Per-Anders Thorén; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. AC Behaviour of Josephson Junctions in Series

  Kandidat-uppsats, KTH/Teoretisk fysik; KTH/Teoretisk fysik

  Författare :Alexander Forsman; Per Anders Thorén; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER