Sökning: "kroppsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 500 uppsatser innehållade ordet kroppsuppfattning.

 1. 1. Patienters upplevelser av diagnos och behandling vid akut myeloisk leukemi : En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elvira Johansson; Elenore Åström; [2023]
  Nyckelord :Cancer; Cytostatic treatment; Person-centred care; stem cell transplantation; Cancer; cytostatikabehandling; personcentrerad vård; stamcellstransplantation;

  Sammanfattning : Titel: Patienters upplevelser av diagnos och behandling vid akut myeloisk leukemi    Bakgrund: Akut myeloisk leukemi (AML) är den vanligaste formen av akut leukemi. Behandlingen och symtomen är påfrestande och långvariga, vilket inverkar på patienters livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. När skönheten är odjuret : En studie om unga kvinnors attityder till framställningen av skönhetsingrepp på Instagram – med inriktning på deras självbild.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Smahl; Levi Shanni; [2022]
  Nyckelord :Instagram; gender; beauty; beauty ideal; beauty procedures; identity; attitudes; Instagram; genus; skönhet; skönhetsideal; skönhetsingrepp; identitet; attityder;

  Sammanfattning : Kroppens yttre utseende har varierande betydelser i människors liv, men alla har en uppfattning om hur de tänker och känner kring sin kropp. Vår kroppsuppfattning influeras oftast av yttre faktorer, inklusive sociala medier som presenterar innehåll som kan påverka vårt tankesätt. LÄS MER

 3. 3. Den vuxna tarmstomiopererade patientens upplevelse av sexuell hälsa : en litteraturöversik

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Wiktoria Sledzinska; Emilia Ohlsson Rydén; [2022]
  Nyckelord :hälsa; omvårdnad; sexualitet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tarmstomi läggs upp till följd av ett sjukdomstillstånd där medicinsk behandling är otillräcklig. Detta kan påverka patientens sexualitet i fysiska och psykiska aspekter. Sjuksköterskan kan möta patienter med tarmstomi i olika vårdmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Sex Life after Surviving Breast Cancer: Factors Influencing Sexual Dysfunction among Young Women

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Nilsson; Nicole Wisting; [2022]
  Nyckelord :breast cancer; sexual dysfunction; self-efficacy; sexuality; cancer treatment; young women; bröstcancer; sexuell dysfunktion; self-efficacy; sexualitet; cancerbehandling; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Few studies focus on sexual dysfunction among young women diagnosed with breast cancer. The aim of this study was to examine prevalence of sexual dysfunction over time among this group and to identify factors associated with sexual dysfunction. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med ett malignt tumörsår : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Lundqvist; Emily Dahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Maligna tumörsår; Patienters upplevelser; Den levda kroppen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Maligna tumörsår hanteras inom onkologisk och palliativ vårdkontext. Sjuksköterskor beskrev utmaningen att hantera tumörsår som ger en svår symtombild med blödning, smärta, malodör, sårsekretion och klåda. Sjuksköterskor behöver mer kunskap kring maligna tumörsår. LÄS MER