Sökning: "André Falk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden André Falk.

 1. 1. Why here? : a case study of how retailers decide where to locate their store in Kristianstad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Herman Falk; André Edvinsson; [2019]
  Nyckelord :Retail; attractiveness; cluster effects; agglomerations; accessibility; atmosphere; place attachment; city center; shopping mall;

  Sammanfattning : This thesis concern how retailers reasons regarding where to locate their store. Previous research stipulates that retailers consider several factors that builds Retail Attractiveness when they decide their store location. The purpose of this thesis is to explore how retailers reason when it comes to where to locate their store. LÄS MER

 2. 2. Samtal med och om bokstaven. Att ta fram ett teckensnitt

  C-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :André Falk; [2008-10-06]
  Nyckelord :Type design; letters; calligraphy; Font- Lab;

  Sammanfattning : The background to this project came from my interest for letters and how to make a typeface. The result is the lowercase letters for this typeface, and the journey to learn the process of making it... LÄS MER

 3. 3. Halmstadgruppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Liz-Marie Wretborn Falk; [2007]
  Nyckelord :Halmstadgruppen;

  Sammanfattning : Halmstadgruppen blev mycket omskriven i tidningarna och bara det att gruppen bestod av en skara konstnärer som hade gått samman gällande stilriktning och gemensamma utställningar bidrog säkert en hel del till uppmärksamheten. Dessutom följde Halmstadgruppen det som var på “modet” i Paris konstliv. LÄS MER