Sökning: "Andre Ashot Pogosian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andre Ashot Pogosian.

  1. 1. Optimering av flödet för en PL90-batch med värdeflödesanalys

    M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

    Författare :Andre Ashot Pogosian; Ovais Naseer; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER