Sökning: "Andrea Mujkanovic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andrea Mujkanovic.

 1. 1. Operationssjuksköterskans erfarenheter av kommunikation på operationssal

  Magister-uppsats,

  Författare :Andrea Mujkanovic; Felipe Faundes Espinoza; [2020-06-26]
  Nyckelord :Perioperative Nursing; Communication; Experience; Qualitative Research;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that incurable injuries in the perioperative environmentcan be attributed, among other things, to a lack of communication within the interprofessionalcare team. Knowledge and competence lead to effective communication which can preventcomplications arising from surgery. LÄS MER

 2. 2. Unga vuxnas behov av stöd under behandling av cancersjukdom : Kvalitativ innehållsanalys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ronja Bäck; Andrea Mujkanovic; [2015]
  Nyckelord :Blog; support; treatment of cancer; young adults; Blogg; cancerbehandling; stöd; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av cancer som ung vuxen innebär ett avbrott i livsprocessen och det kan upplevas som en katastrofal förändring. När en människa upplever att helheten hotas uppstår ett lidande, unga vuxna som drabbas av allvarlig sjukdom kan uppleva traumatisk kris. LÄS MER