Sökning: "Blog"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade ordet Blog.

 1. 1. Distributing ‘learning’ for everyone, everywhere

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hilla Aaltio; [2019-08-08]
  Nyckelord :Finnish education export; neoliberalism in education; equity discourses; equality discourses;

  Sammanfattning : During the past decades, global education policies and practices have experienced a neoliberalturn, which has changed the discourse around education. Instead of being regarded as a publicservice, education has become loaded with expectations of effective production of the humancapital and financial profits. LÄS MER

 2. 2. »Jetzt muss jeder Patriot aktiv werden!« : Diskurslinguistische Analyse der strategischen politischen Kommunikation der Identitären Bewegung Österreich

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tyska

  Författare :Jesse Juopperi; [2019]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Systemic-Functional Linguistics; Multimodality; Strategic Political Communication; New Right; Identitarian Movement; Diskursanalyse; systemisch-funktionale Linguistik; Multimodalität; strategische politische Kommunikation; Neue Rechte; Identitäre Bewegung; diskursanalys; systemisk-funktionell lingvistik; multimodalitet; strategisk politisk kommunikation; nya högern; identitära rörelsen;

  Sammanfattning : This study aims to describe the strategic political communication of the Identitarian Movement in Austria (in German known as Identitäre Bewegung Österreich) and concentrates on identifying means of persuasive language on the homepage of the movement, which is known to be nationalistic and critical towards migration. The study is based on a corpus containing a selection of blog entries, as well as a sample of images published on the homepage, and is carried out using a qualitative method combining discourse linguistics, systemic-functional linguistics and multimodal theory. LÄS MER

 3. 3. ”Min första mil – en runda i regn med stort lyckorus efteråt” : En kvalitativ studie med syftet att undersöka begreppet ”sekulär helighet” i tre svenska träningsbloggar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elin Jonasson; [2019]
  Nyckelord :health; exercise; secular sacred; blogging; bloggers.;

  Sammanfattning : Exercising to maintain a healthy lifestyle is significant to our modern society, and more and more aids such as blogs on the internet dedicated to training are there to help us. The purpose of this thesis was to analyze three Swedish female bloggers all of them dedicated to training and health, with the aim to find the secular sacred among their descriptions, in relation to Kim Knott and her theory of the secular sacred. LÄS MER

 4. 4. Patienter med psykisk ohälsa och deras upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården : En analys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Abrahamsson; Ramona Bladh; [2019]
  Nyckelord :Healthcare; mental illness; nurse; patient; stigma; Hälso- och sjukvård; patient; psykisk ohälsa; sjuksköterska; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett samlingsord som täcker både psykiska besvär och psykiatriska diagnoser. Hälso- och sjukvården består av en vårdkedja där primärvård, länssjukvård, regionsjukvård, nationell högspecialiserad vård och hemsjukvård ingår. LÄS MER

 5. 5. Företagsbloggen - ett digitalt skyltfönster

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Linda Andersson; Emma Einarsson; [2019]
  Nyckelord :Företagsbloggar; Content marketing; Inbound marketing; Sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida företagsbloggar kan fungera som en kommunikations- och marknadsföringskanal och undersöka effekterna av en företagsblogg, de positiva, men även om det finns några negativa. Denna undersökning kan vara till användning för företag som planerar att starta en företagsblogg genom att ge riktlinjer baserat på trovärdiga källor på hur en företagsblogg kan fungera som ett företags skyltfönster ut mot kunderna. LÄS MER