Sökning: "Anette Westh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anette Westh.

  1. 1. Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med behandlingen av patienter med ben- och fotsår i primärvården

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Anna-Carin Jonsson; Anette Westh; [2018]
    Nyckelord :Ben- och fotsår; distriktssköterskor; erfarenheter; PARIHS-modellen primärvård; sjuksköterskor;

    Sammanfattning : distriktssköterskorna och sjuksköterskorna en känsla av ensamarbete. En bristfällig dokumentation utan en vårdplan att följa resulterade till ett ostrukturerat arbetssätt. Slutsats. LÄS MER