Sökning: "political risk"

Visar resultat 1 - 5 av 1417 uppsatser innehållade orden political risk.

 1. 1. The M&A Due Diligence Process in Ukraine vs. Sweden A Comparative Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Johansson; Lukas Nyström; [2020-05-05]
  Nyckelord :M A Due Diligence Process; Corporate Finance; IT Industry; Transparency; Transaction costs; Sweden; Ukraine;

  Sammanfattning : An essential part of a successful merger or acquisition (M&A) lies in proper duediligence of high quality. Ukraine has, compared to Sweden, had some struggle withpolitical issues and business culture of lower transparency which affects the transactioncosts of M&A. LÄS MER

 2. 2. Ansvar och urval - En kvantitativ studie av SVT Nyheter Västs urval av nyheter från landsbygd, turistort och kranskommun jämfört med Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mirjam Blomkvist; Saga Örnberg; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is an analysis of SVT Nyheter Väst ́s news selection. Previous research shows that the media coverage in Sweden is becoming more concentrated to bigger cities. As a result, smaller municipalities and the countryside risk to suffer the consequences of insufficient information about their own community. LÄS MER

 3. 3. Hindrar ekonomisk tillväxt miljöutveckling? En komparativ studie över miljöutveckling och ekonomiskt tillväxt Angola och Botswana

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Nilsson; Arvid Svensson; [2020]
  Nyckelord :miljöutveckling; ekonomisk tillväxt; Angola; Botswana; Environmental Performance Index; BNI per capita; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie kommer friktionen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt att undersökas genom en komparativ analys. Syftet är att undersöka huruvida korrelationen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt i Angola och Botswana är positiv eller negativ. LÄS MER

 4. 4. AU-led Peace Operations : The Case of the AMISOM KDF’s Local Peacebuilding Engagement in Southern Somalia, Jubbaland Region

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Philip Martinsson; Emil Thillberg; [2020]
  Nyckelord :AU-led Peace Operations; Peacekeeping; Counterinsurgency; Peacebuilding; System-thinking; AMISOM; KDF; Somalia; Jubbaland;

  Sammanfattning : Contemporary peace operations are deployed to increasingly complex, high-risk environments where localised armed groups, often those that can influence the trajectory of the conflict are not at the table, at the same time militaries are mandated to facilitate social, economic and political transformative processes in recovered areas. By the opening of the twenty-first century, the distinction between peacebuilding and military interventions converged both in policy and practice and increasing pressure are placed on the troop contributing countries to adapt to the dynamics of ‘multidimensional peace operations’. LÄS MER

 5. 5. Historiska beslut, ojämlikhet och maktpositioner i klimatarbetet : Landsbygdskommuners möjligheter och hinder att bli fossilfria till senast år 2045

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ruth Björkholm; [2020]
  Nyckelord :risk society; city-country relationship; power; path dependency; lock-ups; risksamhälle; stad-land-relation; makt; stigberoende; inlåningar;

  Sammanfattning : Grunden till uppsatsen är Sveriges klimatpolitiska ramverk där följande mål satts upp: “senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.” (Naturvårdsverket 2019b). LÄS MER