Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande i Sverige : Den tillfälliga lagen och MIG 2018:20 ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rebecka Heintz; Susanne Molander; Nermin Hassan; [2019]
  Nyckelord :Anhörighetsinvandring; Familjeåterförening; Sverige; Alternativt skyddsbehövande; uppehållstillstånd; anknytning; familjeliv; barnets bästa; migrationsrätt; tillfälliga lagen; MIG 2018:20;

  Sammanfattning : Antalet asylansökningar ökade markant under år 2015 vilket ledde till stora påfrestningar på såväl asylsystemet som de centrala samhällsfunktionerna. Till följd av flyktingströmmen infördes lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (TUtlL). LÄS MER

 2. 2. Skenäktenskapsbedömningar i praktiken - Vad tycker migrationsverket är anmärkningsvärt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linus Söderlund; [2015]
  Nyckelord :Skenäktenskap; anhörighetsinvandring; familjeåterföreningsdirektivet; skenäktenskapsbedömning; migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En skenäktenskapsutredning är något som kan initieras från myndighetshåll när en utlänning ansöker om uppehållstillstånd i Sverige med anledning av anknytning till sin make eller maka. Dessa utredningar utförs av staten då de vill försäkra sig om att ifrågavarande inte iscensatt ett äktenskap enbart för att beviljas uppehållstillstånd. LÄS MER