Sökning: "uppehållstillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet uppehållstillstånd.

 1. 1. Att börja om på främmande mark : en studie om immigranters inkludering och etablering i Hedemora

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Michaela Nyholm; [2020]
  Nyckelord :socialt kapital; civilsamhälle; community; inkludering; integrering; identitet;

  Sammanfattning : Under mitten av det senaste decenniet, 2015–2016, ökade tillströmningen av migranter i Sverige till följd av flyktingkrisen. Det har lett till högre krav på insatser och arbetsbelastningen kring dessa frågor. LÄS MER

 2. 2. Konsekvensanalys av den nya gymnasielagen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Johan Öhman; [2020]
  Nyckelord :Nya gymnasielagen NGL ; studier; utvisning; ensamkommande barn; arbete;

  Sammanfattning : 2015-års flyktingvåg har varit och är till viss del än idag starkt omdebatterad. Vem minns inte Stefan Löfvéens tal där han säger: ”Mitt Europa bygger inga murar” eller Gustaf Fridolins uttalande om Nya gymnasielagen som ”En seger för humanismen”. LÄS MER

 3. 3. “För att bli svensk, man måste ha de tre V orden. Vovve, volvo, villa, eller hur?” : En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns integrationsprocess i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Bergefur; Moira Rosén; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; integration; segregering; stigmatisering; etnisk identitet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att Sveriges integrationspolitik inte ser till individen, vilket gör att ensamkommande flyktingbarns behov kan överses. Av bakgrund till hur den svenska integrationsprocessen är formad syftar studien till att lyfta ensamkommande flyktingbarns upplevelser av sin livssituation i Sverige, för att uppnå en förståelse för hur integreringsprocessen har fungerat. LÄS MER

 4. 4. Onåbara rättigheter för människohandelsoffer? –Möjligheten för kvinnor som fallit offer för människohandel för sexuella ändamål att beviljas uppehållstillstånd enligt svensk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Miller; [2020]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; kvinnor; uppehållstillstånd; skyddsbehov; asyl; medverkan i brottsutredning; betänketid; migrationsrätt; brottsofferperspektiv; genus.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nyanländas väg in på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Salomon Persson Daud; [2020]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; nyanlända; integration; etablering; arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att undersöka processen om hur nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, etablerar sig i Sverige. Enligt Arbetsförmedlingen räknas de nyanlända som etablerad när de erhåller en anställning. LÄS MER