Sökning: "uppehållstillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet uppehållstillstånd.

 1. 1. Onåbara rättigheter för människohandelsoffer? –Möjligheten för kvinnor som fallit offer för människohandel för sexuella ändamål att beviljas uppehållstillstånd enligt svensk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Miller; [2020]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; kvinnor; uppehållstillstånd; skyddsbehov; asyl; medverkan i brottsutredning; betänketid; migrationsrätt; brottsofferperspektiv; genus.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den tillfälliga lagen: Svenska politikers argumentation och en människorättslig problematik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nathalie Hådell; [2020]
  Nyckelord :Flyktingkrisen; Sverige; migrationspolitik; den tillfälliga lagen; Seyla Benhabib; mänskliga rättigheter; 2015.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har svensk migrationspolitik genomgått en hel del förändringar till följd av den så kallade flyktingkrisen 2015. Till en början infördes gränskontroller, ID-kontroller och därefter också en tillfällig lag som begränsar möjligheten till att få uppehållstillstånd i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Tillfälliga uppehållstillstånd och icke-tillgodosedda rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Farah Abbas; [2020]
  Nyckelord :Tillfälliga lagen; Tillfälliga uppehållstillstånd; Utlänningslagen; Flyktingar; Mänskliga rättigheter; Martha Nussbaum; Hanna Arendt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet asylsökande ökade kraftigt under 2015. Med anledning av att många skydds- och asylsökande flydde från krig och konfliktdrabbade områden och lyckades ta sig till Europa. Det stora antalet asylsökande ledde till stora belastningar på de centrala samhällsfunktionerna samt asylsystemen i många länder i Europa. LÄS MER

 4. 4. Kampen om att leva i ovisshet - En intervjustudie med behandlingsassistenter på HVB-hem om deras arbete med ensamkommande barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd och dess påverkan på den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Serpil Sulejman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av behandlingen på Kris- och traumamottagningen i Göteborg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Victor Abrahamsson; [2019-10-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utvärdera behandlingen som ges vid Kris- och traumamottagningen (KTM) i Göteborg med data som samlats in mellan 2013-2016. Studiesamplet bestod av personer som invandrat till Sverige och fått permanent uppehållstillstånd. LÄS MER