Sökning: "ensamkommande barn"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden ensamkommande barn.

 1. 1. "Det är bara massor med gråzoner..." : En kvalitativ studie kring Migrationsverkets och socialtjänstens arbete med barn som uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Katja Lindholm; Jolin Piirainen-Olsson; [2020]
  Nyckelord :child marriage; early marriage; Swedish immigration agency; social services; unaccompanied minors; the interest of the child; street-level bureaucrats; Lipsky.; barnäktenskap; Migrationsverket; socialtjänsten; ensamkommande barn; barnets bästa; gräsrotsbyråkrati; Lipsky.;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är något som sker i stora delar av världen. Under flyktingströmmen 2015–2016 kom många barn till Sverige från andra länder. En del av dessa barn var gifta vilket bidrog till en debatt kring hur Sverige skulle hantera ärenden rörande gifta barn. LÄS MER

 2. 2. Framställningar av ensamkommande barn - En postkolonial analys av tidningsartiklar från Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tuba Turgut; Denise Börefelt; [2020]
  Nyckelord :unaccompanied minors children; media; representation; postcolonialism; socialcontructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to create an understanding of how Aftonbladet, one of Sweden's biggest newspaper, describes unaccompanied asylum-seeking children in the years of 2015 and 2018. Another aim was to analyze differences and similarities in the descriptions between these two years. LÄS MER

 3. 3. De försvunna barnen : En kvalitativ textanalys om orsaker till att ensamkommande barn försvinner i Sverige och konsekvenserna härav utifrån ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Michelle Demir; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; avvikanden; försvinnanden; orsaker; konsekvenser.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to identify the causes and consequences of unaccompanied children disappearing. The method used in the study is a qualitative text analysis where approaches aim to investigate a problem that exists in society, but where it is important to describe and understand the reality that the unaccompanied children who disappear in Sweden go through. LÄS MER

 4. 4. Kampen om att leva i ovisshet - En intervjustudie med behandlingsassistenter på HVB-hem om deras arbete med ensamkommande barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd och dess påverkan på den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Serpil Sulejman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ” Jag känner mig som en invandrare och det har de andra gjort klart för mig att jag är

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :nadin mahmoud; [2019]
  Nyckelord :integration; ensamkommande barn; stigmatisering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and understand how seven young adults who came to Sweden as unaccompanied children have experienced their integration process after having been in Sweden for a few years, which factors enable and prevent successful integration. In the study, I have chosen a qualitative approach partly to get a deeper understanding and partly because I want to get out their subjective experiences of their integration. LÄS MER