Sökning: "Mahr"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Mahr.

 1. 1. Äktenskap och synen på äktenskap: En jämförelse mellan shiitisk teologi och svenskt lagrättssystem.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ali Jaber; [2023-06-28]
  Nyckelord :Islam; Äktenskap; Koranen; Sunnah och Hadith; Polygami; Brudgåvan; Tidsbegränsat äktenskap; Mutha; Mahr; Shia och Sunni; Feministiska synen på polygami; Ijtihad; Ijma; Sharia Lagen; Khul;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amanda Mahr; Nicole Kakarnakis Pagonis; [2022]
  Nyckelord :Terminal care; Nurses; Hospital units; Experience; Vård i livets slutskede; Sjuksköterskor; Slutenvård; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som den vård som ges i slutskedet av patientens liv. Målet med den palliativa vården är att lindra lidande och främja välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Internationell privaträtt och skyddet för kvinnors mänskliga rättigheter enligt CEDAW : En studie av svensk internationell privaträtt i skärningspunkten mellan folkrätt och familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Sjögren Kanjungo; [2022]
  Nyckelord :Kvinnors mänskliga rättigheter; CEDAW; Kvinnokonventionen; mänskliga rättigheter; diskriminering; särbehandling; internationell privat- och processrätt; internationell privaträtt; folkrätt; familjerätt; fördragskonform tolkning; normharmoni; mahr; barnäktenskap; månggifte; polygama äktenskap; mångfald; mångkultur; gränsöverskridande; transnationell;

  Sammanfattning : Sveriges ratificering av CEDAW, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, eller Kvinnokonventionen, är ett internationellt traktat framtaget av Förenta nationerna i syfte att stärka kvinnors mänskliga rättigheter. Som det första landet att ratificera konventionen har Sverige varken transformerat eller inkorporerat konventionen i svensk lagstiftning, då svensk rätt har ansetts redan vara i normharmoni med konventionen. LÄS MER

 4. 4. Den osynliga algoritmen : En kvalitativ studie om unga kvinnors kunskap och attityder gentemot Instagrams algoritm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Augusta Bergquist; Olivia Mahr; [2021]
  Nyckelord :Algoritmer; Instagram; Kvalitativ; Semistrukturerad intervju; Mediekunskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka unga kvinnors kunskap och attityd gentemot algoritmer på den sociala medieplattformen Instagram. Tidigare forskning inom algoritmstudier visar på att det finns en bristfällig kunskap om algoritmer. LÄS MER

 5. 5. Mahr i svensk rätt : En undersökning om möjligheterna till att kvalificera eller erkänna främmande rätt i svensk internationell privaträtt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Margarete Oumie Winckler; [2019]
  Nyckelord :mahr;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate to what extent qualification or recognition of mahr can be done under the Swedish legal order, due to the new enacted EU Matrimonial Act. It has been found that mahr cannot be qualified in Swedish law because it does not mimic any branch of acceptable asset types in The Swedish Marriage Code. LÄS MER