Sökning: "Ijtihad"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Ijtihad.

 1. 1. Äktenskap och synen på äktenskap: En jämförelse mellan shiitisk teologi och svenskt lagrättssystem.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ali Jaber; [2023-06-28]
  Nyckelord :Islam; Äktenskap; Koranen; Sunnah och Hadith; Polygami; Brudgåvan; Tidsbegränsat äktenskap; Mutha; Mahr; Shia och Sunni; Feministiska synen på polygami; Ijtihad; Ijma; Sharia Lagen; Khul;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den islamiska rättstraditionen : - En studie över shari'ans rättskällor, rättskällelära och dess ändamål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniyal Shamkhalov; [2023]
  Nyckelord :Islam; sharia; Gud; Muhammed; koranen; sunna; profet; qiyas; analogi; konsensus; ijma; maslaha; mafsada; maqasid al-sharia; allmän rättslära; islamisk rätt; islamisk rättstradition; hadith;

  Sammanfattning : Den islamiska rätten vilar på fyra rättskällor. Koranen, som enligt muslimsk uppfattning anses vara Guds bokstavliga och perfekt bevarade Tal är den högsta rättskällan. Koranen tolkas främst med hjälp av en språklig analys av relevanta verser tillsammans med de omständigheter som antas ha framkallat vissa verser. LÄS MER

 3. 3. Intellektuell jihad : En analys av Fazlur Rahmans och Taha Jabir al-Alwanis islamtolkningar

  Magister-uppsats, Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Louise Sjödin; [2011]
  Nyckelord :Fazlur Rahman; Taha Jabir al-Alwani; Koranen; sunna; nytolkning; förnuft; auktoritet; ijtihad; taqlid;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv göra en jämförande textanalys av Fazlur Rahmans och Taha Jabir al-Alwanis tolkningar av islam utifrån teman som bl.a. rör deras syn på tidigare tolkningsmetoder och hur de uppfattar muslimers situation idag. LÄS MER

 4. 4. Ijtihad. Reformation of Islamic law in the 21st century. The case of the Sudan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Arvidsson; [2003]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER