Sökning: "islamisk rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden islamisk rätt.

 1. 1. Polygama äktenskap i Sverige – Ju fler desto bättre – eller?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Runius; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; polygama äktenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Polygama äktenskap i Sverige uppmärksammades under hösten år 2017. Anledningen var att Nacka kommun ordnade bostäder till en man med hans tre hustrur och 16 barn. Skatteverket publicerade i januari 2018 en rapport om hur många personer som enligt folkbokföringsregistret lever i polygama äktenskap. LÄS MER

 2. 2. Konsten att göra gällande mahravtal i Sverige - En granskning av den svenska rättsutvecklingen avseende mahr och dess konsekvenser för den enskilde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; mahr; islamisk rätt; kvalifikation; NJA 2017 s. 168; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate under which circumstances an individual is able to ensure the validity of an agreement regarding the Muslim dower, mahr, in a Swedish court of law. In the light of NJA 2017 p. LÄS MER

 3. 3. EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden : Problematik och lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt; internationell privaträtt; Fredrik; Mattsson; Fredrik Mattsson; Maarit Jänterä-Jareborg; Linnea Frykler; Mosa Sayed; Marie Linton; Melissa Agaeva; rättsakt; hemvistbytesregeln; äktenskapsbalken; arvsförordningen; Bryssel II-förordningen; underhållsförordningen; flyktklausul; flyktklausuler; internationell familjerätt; internationell processrätt; familjerätt; bodelning; internationell; internationella makar; hemvist; A; A-fallet; EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden; förordning om makars förmögenhetsförhållanden; makars förmögenhetsförhållanden; EU; Europeiska unionens; förordning; LIMF; lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden; kommissionen; Italien; förslag; lösningar; lagval; behörighet; domsrätt; ordre public; avtal om mahr; mahr; tillämpningsområde; KOM 2011 126; Förslag till rådets förordning om domstols behörighet; tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden; internationellt tvingande regler; Ingmar; Unamar; EU-domstolen; dom; NJA; Hovrätten för övre Norrlands dom av den 6 mars 2015 i mål T 77-14; Svea hovrätts dom av den 11 februari 2015 i mål T 2352-14; Göta hovrätts dom av den 18 januari 2013 i mål T 1326-12; RH 2005:66; RH 1993:116;

  Sammanfattning : EU:s institutioner bereder för närvarande en förordning innehållandes internationellt privat- och processrättsliga regler i mål om makars förmögenhetsförhållanden. Det senast presenterade textförslaget (kompromissförslaget) lades fram av Italien den 10 november 2014. Uppsatsen har två syften. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors rättigheter och islamisk rätt : en studie i hur CEDAW skyddar kvinnors rättigheter i Marocko och Saudiarabien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen; Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmy Sundin; Astrid Törnsten; [2015]
  Nyckelord :Folkrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Medlingens roll vid familjerättsliga tvister : En historisk och komparativ studie utifrån svensk rätt samt islamisk och judisk rättstradition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Ebersson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER