Sökning: "Shia och Sunni"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Shia och Sunni.

 1. 1. Äktenskap och synen på äktenskap: En jämförelse mellan shiitisk teologi och svenskt lagrättssystem.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ali Jaber; [2023-06-28]
  Nyckelord :Islam; Äktenskap; Koranen; Sunnah och Hadith; Polygami; Brudgåvan; Tidsbegränsat äktenskap; Mutha; Mahr; Shia och Sunni; Feministiska synen på polygami; Ijtihad; Ijma; Sharia Lagen; Khul;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Shia-islams framställning : En innehållsanalys av de sunnitiska YouTubers Mohammed Hijab och Imran Ibn Mansurs framställning av shiitisk islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nadia Ali; [2023]
  Nyckelord :social media; mediatization; influencer; Shia Islam; Sunni Islam; Salafi movement; Othering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how two Sunni Muslim social media influencers depict and represent Shia Islam through their YouTube videos. To aid the research two questions were formulated:  1. How are Shia Islam and Shia Muslims represented by Imran Ibn Mansur and Mohammed Hijab? 2. LÄS MER

 3. 3. Israels förebyggande attacker mot Irak, Syrien och Iran : En jämförande fallstudie om israels agerande mot irakiska, syriska samt iranska kärnvapenprogrammet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alabbas AL-Jawareen; [2022]
  Nyckelord :Nuclear weapons program; preemptive strikes; Iraq; Iran; Syria; Israel; Defensive realism; The theory of threat balance; Kärnvapenprogram; förebyggande attacker; Irak; Iran; Syrien; Israel; Defensiv realism; Teorin om hotbalans;

  Sammanfattning : Examining Israel's measures against the nuclear weapons programs of Iraq, Syria, and Iran was the aim of this study. The research question is: Based on Walt's defensive realism and the balance of threat theory, why did Israel act/is acting against the Iraqi, Syrian and Iranian nuclear weapons programs?. LÄS MER

 4. 4. Ett enat Irak - en förlorad dröm? : En jämförande fallstudie om förutsättningarna för ett konsociationellt Irak

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Såma Salih; [2019]
  Nyckelord :Iraq; consociationalism; pluralistic; Lijphart; independence; KRG; sunni; shia; Irak; konsociationalism; pluralistisk; Lijphart; självständighet; KRG; sunni; shia;

  Sammanfattning : Frågan om ett enat Irak har sedan en tid tillbaka diskuterats av såväl irakiska som utländska politiker, inte minst efter att de USA-ledda militära trupperna avtog och lämnade landet under 2011. Däremot har det varit svårt att uppnå ett enat irakiskt samhälle, sett till det faktum att landet består av många olika religiösa och etniska fraktioner som driver olika politiska agendor. LÄS MER

 5. 5. Läroböcker och Shia-islam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Friberg; [2018]
  Nyckelord :Textbook; textbookanalyses; Twelver; Lärobok; läroboksanalys; innehållsanalys; islam; shia-islam; sunni-islam; tolvimamiterna.;

  Sammanfattning : This essay has focused on the presentation of shia-islam in textbooks. It is a study of textbooks for lower secondary school and has analysed three different textbooks. The essay looks into what the textbooks and its authors writes about shia-islam and what information they leave out. LÄS MER