Sökning: "Brudgåvan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Brudgåvan.

  1. 1. Äktenskap och synen på äktenskap: En jämförelse mellan shiitisk teologi och svenskt lagrättssystem.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Ali Jaber; [2023-06-28]
    Nyckelord :Islam; Äktenskap; Koranen; Sunnah och Hadith; Polygami; Brudgåvan; Tidsbegränsat äktenskap; Mutha; Mahr; Shia och Sunni; Feministiska synen på polygami; Ijtihad; Ijma; Sharia Lagen; Khul;

    Sammanfattning : .... LÄS MER