Sökning: "Sunnah och Hadith"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sunnah och Hadith.

 1. 1. Äktenskap och synen på äktenskap: En jämförelse mellan shiitisk teologi och svenskt lagrättssystem.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ali Jaber; [2023-06-28]
  Nyckelord :Islam; Äktenskap; Koranen; Sunnah och Hadith; Polygami; Brudgåvan; Tidsbegränsat äktenskap; Mutha; Mahr; Shia och Sunni; Feministiska synen på polygami; Ijtihad; Ijma; Sharia Lagen; Khul;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Profeten sade: konsultera ditt hjärta : hadither och sunnah som meningsskapande referens i en moskégrupp i Sverige

  Kandidat-uppsats, Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Susanne Lundgren; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay examines the processes of interpretations of hadith within a group of muslim women in Stockholm, Sweden. The readings and interpretation of hadith took place in a smaller mosque. The practices of interpretation was studied by the authour through observations and further discussed with informants in interviews. LÄS MER