Sökning: "Anna Bartfai"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Bartfai.

  1. 1. Klimatdiskurs och -politik i det högerpopulistiska Ungern

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

    Författare :Anna Bartfai; [2019]
    Nyckelord :Hungary; Fidesz; Orbán; right wing populism; climate change denial; Social Sciences;

    Sammanfattning : Climate politics in the right-wing populist Hungary is a critical discourse analysis of the Hungarian government’s climate politics. The critical discourse analysis is based on Faircloughs method and theories which are closely interlinked. LÄS MER