Sökning: "Anna Lorentzon"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anna Lorentzon.

 1. 1. Värdet av det fristående föremålet : Fernand Légers "l'objet dans l'espace" i konstnärsskapet hos Waldemar Lorentzon och Erik Olson under 1920- och 1930-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Waldemar Lorentzon; Erik Olson; Fernand Léger; Halmstadgruppen; Egon Östlund; Otto G. Carlsund; kubism; surrealism; l objet dans l espacde;

  Sammanfattning : Institutionen för kultur och estetik, Konstvetenskap 106 91 Stockholms universitet 08-16 20 00 vx   Handledare: Andrea Kollnitz   Titel och undertitel:  Värdet av det fristående föremålet - Fernand Légers ”l’objet dans l’espace” i konstnärskapet hos Waldemar Lorentzon och Erik Olson under 1920- och 1930-talet   Författare:  Anna Nilsson   Kontaktuppgifter till författaren:  [email protected] LÄS MER

 2. 2. Mekanisk återvinning av bomullsfibrer från konsumentavfall : Påverkan på polymerisationsgrad och spinnbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Agetorp; Anna Lorentzon; [2017]
  Nyckelord :Återvinning; “mekanisk återvinning”; konsumentavfall; textilavfall; bomull; cellulosa; polymerisationsgrad; DP; viskositet; Cuen; ringspinning;

  Sammanfattning : Cellulosans polymerisationsgrad (DP) är en viktig faktor vid utvärdering av möjligheterna till både mekanisk och kemisk återvinning av bomull. Enligt flera studier leder lägre DP till svagare fibrer. LÄS MER

 3. 3. Högläsning : Kunskapande eller "bara" en  skön stund

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för språk

  Författare :Anna Lorentzon; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lek- eller lärplatta Pedagogers syn på surfplattan som pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anna Lorentzon; Tina Reino; [2012]
  Nyckelord :Förhållningssätt; Medierande verktyg; Pedagogiskt verktyg; Surfplatta;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att ta reda på pedagogernas syn på surfplattan som pedagogiskt verktyg. Vi vill veta hur pedagogerna arbetar med surfplattan som pedagogiskt verktyg. Vidare vill vi ta reda på vilka didaktiska för- och nackdelar pedagogerna ser med surfplattan som pedagogiskt verktyg. LÄS MER

 5. 5. Förståelsen av hedersrelaterat våld : En litteraturstudie i ljuset av postkoloniala teorier

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Klecka; [2011]
  Nyckelord :Honour related violence; postcolonialism; women; patriarchy; honour; literature study; Hedersrelaterat våld; postkolonialism; kvinnor; könsmaktsordning; litteraturstudie;

  Sammanfattning : The murders of Pela Atroshi, Sara Abed Ali and Fadime Sahindal, started a debate concerning the underlying motives of honour related violence. This paper aimed to describe and explain in what way honour related violence is perceived in publications by academics, public authorities and voluntary organisations to name a few. LÄS MER