Sökning: "Anna-Karin Magnusson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna-Karin Magnusson.

 1. 1. Yngre barns möjligheter till trygga anknytningsrelationer på förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Hanan Almosawy; Anna-Karin Magnusson; [2014]
  Nyckelord :yngre barn; trygghet; pedagog; små barn; förskola; anknytning; psykolog;

  Sammanfattning : BakgrundFokus i barnomsorgen har under senare år skiftat och nu har pedagogiken en större roll i förskolan än tidigare. Detta innebär att pedagoger bör arbeta med barns inlärning. För att ett lärande ska ske behöver barn känna sig trygga vilket lyfts av både nationell och internationell forskning. LÄS MER

 2. 2. Chasing Markets : A Study of the Mozambican Cashew Industry

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Sophia Magnusson; Anna-Karin Luvö; [2009]
  Nyckelord :Cashew; Mozambique; Value chain;

  Sammanfattning : In the spring of 2009 we spent five weeks in Mozambique performing a field study. Four of the weeks were spent in Nampula province in the northern part of the country, where most of the Mozambican cashew is produced. In the 1970s Mozambique was world leading in cashew kernel export, however, today the industry is a shadow of its former self. LÄS MER