Sökning: "Arthur Schnitzler"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Arthur Schnitzler.

 1. 1. Illuminating Inner Life : A Comparison of Virginia Woolf's To the Lighthouse and Arthur Schnitzler's Fräulein Else

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Marie-Helen Rosalie Stahl; [2016]
  Nyckelord :Virginia Woolf; Arthur Schnitzler; Modernism; Stream of Consciousness; Empiricist Psychology;

  Sammanfattning : In the early 20th century, authors increasingly experimented with literary techniques striving towards two common aims: to illumine the inner life of their protagonists and to diverge from conventional forms of literary representations of reality. This shared endeavour was sparked by changes in society: industrialisation, developments in psychology, and the gradual decay of empires, such as the Victorian (1837–1901) and the Austro-Hungarian (1867–1918). LÄS MER

 2. 2. Att adaptera svartsjuka : En komparativ analys av hur subtext påverkats i adaptionen av romanen Dream Story till filmen Eyes Wide Shut

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Yasser Radhi; [2016]
  Nyckelord :adaption; subtext; Eyes Wide shut; Dream Story; Stanley Kubrick; Arthur Schnitzler; komparativ analys;

  Sammanfattning : Subtext är en sanning gömd under ytan, som avslöjar en handling eller ords sanna mening. Hur kan en adaptionsprocess påverka subtexten då en bok tolkas om till film? Syftet med denna uppsats är att applicera en komparativ adaptionsanalys för att svara på frågan kring hur subtexten i en bok påverkas av att adapteras till film. LÄS MER

 3. 3. Über den Tod und die Ehre in der Novelle Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

  Författare :Cathrine Ottosson; [2007]
  Nyckelord :Schnitzler; Gustl;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arthur Schnitzlers Fräulein Else und die Bedeutung des Todestraumes Elses

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

  Författare :Camilla Berglund; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dieser Aufsatz behandelt die Erzählung Fräulein Else von Arthur Schnitzler und im Zentrum steht Elses Schlaftraum auf der Bank. Die Aufgabe des Aufsatzes ist herauszufinden, wie der psychische Zustand Elses ihren Schlaftraum beeinflusst. LÄS MER