Sökning: "Att resa och möta världen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Att resa och möta världen.

 1. 1. Våldsutsatta utländska kvinnor : En studie om utländska kvinnors möjligheter att bryta upp ochlämna våldsutövande män under utlänningslagens tvåårsregel

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Elin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Utländska kvinnor; våld och allvarlig kränkning; tvåårsregeln; tidsbegränsat uppehållstillstånd; anhöriginvandring; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor och maktstrukturer är områden som flitigt diskuterats i allt från kvinnojourers rapporter till statens offentliga utredningar. I många av diskussionerna framkommer det att utländska kvinnor som invandrar till Sverige genom snabba anknytningar är särskilt utsatta för våld i sina äktenskap och samboförhållanden. LÄS MER

 2. 2. En resa mellan fiktion och verklighet - Konstruktionen av ursprungsbefolkningar i TV-produktionen "Den stora resan"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Cronqvist; Disa Torbsjörnsdottir; [2010]
  Nyckelord :Television; Genre; Reality-TV; Konstruktion; Postkolonial teori; Ursprungsbefolkningar; TV-produktioner; Västvärlden; Tredje världen; U-länder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där möjligheten till att resa inte längre är ett privilegium få förunnat. Dock är möjligheten att möta ursprungsbefolkningar och deras kulturer vanligtvis inte en del av det vanliga resmålet. LÄS MER