Sökning: "Axel Malmström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Malmström.

  1. 1. En undersökning av designens inverkan på trovärdigheten hos en webbapplikation för premiumsneakers

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Jonathan Snäll; Mattias Largren; Anton Vänman; Gustaf Eriksson; Axel Malmström; Gustav Karlsson; Gustav Hoel; Evren Bostanci; [2020]
    Nyckelord :Trovärdighet; Design; E-handel;

    Sammanfattning : A survey done by konsumenteuropa shows that the number of e-retailers reported as dishonest increased by 248% between 2009 and 2012 [1]. This paper aims to investigate the issue on how a web application for a premium sneaker e-retailer can be designed to be perceived as trustworthy. LÄS MER