Sökning: "drömmar"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet drömmar.

 1. 1. Mer religiöst troende efter en övernaturlig upplevelse? : En kvalitativ studie inom parapsykologiska fenomen: vad som ligger till grunden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Karlström; [2019]
  Nyckelord :C.G Jung; Gud; Drömmar; Hallucinationer; Intervju; Parapsykologi; Religionspsykologi; Religionsvetenskap; Religiös; Stern; Stress; Sömnparalys; Trauma; Tro; Utomkroppslig upplevelse; Övernaturlig upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om Efterkonstruktioner – Drömmar, Anekdoter och Hemligheter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jonathan Wanér Hedberg; [2019]
  Nyckelord :Post Hoc Construction; Dreams; Anecdotes; Secrets; Impression Management; Storytelling; Narrative Selection; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis seeks a sociological explanation of how and why thirteen interviewees told and constructed the telling of their dreams, anecdotes and secrets. Using Erving Coffman’s theories about impression management, this thesis was able to show how the interviewees prepared their telling of dreams, anecdotes and secrets via post hoc circumstances. LÄS MER

 3. 3. "Jag har drömt så underligt" : Drömmandet i Lewis Carrolls Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Izabelle Zeijlon; [2019]
  Nyckelord :Alice i Underlandet; drömmar; Lewis Carroll; Tim Burton; intermedialitet; Freud; filmadaption;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur drömmen gestaltas i romanen Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption från 2010. Tillvägagångssättet för att uppnå syftet är en intermedial analys kombinerat med teorier om drömmar i film samt Freuds teorier om drömmar i litteratur. LÄS MER

 4. 4. Två sidor av ett spelmynt : En studie om attityden kring spel om pengar inom lagidrott i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Fredriksson; Madelene Rone; [2019]
  Nyckelord :Attityd till spel om pengar; lagidrott; könsskillnader; sponsring; spelproblem;

  Sammanfattning : Idag livnär spelindustrin Sveriges största folkrörelse - idrotten som är en hälsofrämjande arena. Samtidigt har spel om pengar kommit att bli mer uppmärksammat under de senaste åren som ett växande individ- och samhällsproblem. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledares karriärutveckling - en kvalitativ studie om hur studie- och yrkesvägledare upplever att de utvecklas i sitt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Victoria Bengtsson; Johanna Bojlert; [2019]
  Nyckelord :arbetssituation; karriärutveckling; meningsfullhet; möjligheter; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Undersökningar av Skolinspektionen och Skolverket visar att studie- och yrkesvägledning sällan prioriteras i skolan. Detta beror delvis på att ledningen saknar kunskap och intresse för frågorna. LÄS MER