Sökning: "identitetskonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet identitetskonstruktion.

 1. 1. Brottsligheten tar inte sommarlov. En kvalitativ undersökning om straffreduktion och ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; Rebecca Håkansson; [2020-05-26]
  Nyckelord :straffreduktion; unga lagöverträdare; kriminalpolitik; ungdomskriminalitet; dokumentanalys;

  Sammanfattning : Sveriges riksdagspartier har länge diskuterat den nu befintliga straffreduktionen. Debatten kännetecknas av en ambivalens där partierna inte kunnat enas om ett gemensamt beslut. Ambivalensen kring debatten utgjorde därmed huvudfokus i vår undersökning. LÄS MER

 2. 2. Hälsopromotion som ledningsstrategi : en kvalitativ studie hur hälsopromotion används för att få medarbetare att identifiera sig med organisationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Edoff; [2020]
  Nyckelord :Hälsopromotion; Ledningsstrategi; Kontroll;

  Sammanfattning : Samhället har under de senaste årtiondena inriktat sig allt mer på hälsa. Även inom arbetslivet finns ett stort intresse för organisationers arbete med hälsopromotion. Denna kandidatuppsats studerar hur hälsopromotion kan användas som en ledningsstrategi. LÄS MER

 3. 3. The Father's Son and the Muvi Star : construction of Identity and Positioning in Call Me by Your Name

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jette Strohschneider; [2020]
  Nyckelord :Call Me by Your Name; identity; poststructuralist criticism; positioning; critical discourse analysis; André Aciman;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to problematize the main characters' conception of identity in André Aciman's novel Call Me by Your Name. Due to Elio's inability to see himself and Oliver as continuously constructing and shifting bodies, the essay claims that the end of their relationship as they knew it during their summer in Italy was inevitable. LÄS MER

 4. 4. Omsorgsfull mor, prinsessa och krigare - om Hillsong och identitet(erna) : En studie om digital identitetskonstruktion bland unga kvinnor i Hillsong Church.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Linnea Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Hillsong; Identitet; Identitetskonstruktion; Identitetsnarrativ; Religiös genusidentitet; Sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur religiösa genusidentiteter konstrueras på Instagram bland unga kvinnor inom Hillsong Sverige. Syftet med studien har varit att undersöka vilka strategier som unga kvinnor använder i sin identitetskonstruktion på det sociala mediet Instagram samt vilken religiös genusidentitet som konstrueras. LÄS MER

 5. 5. Mångfald i samhället - universitetet som exempel : En kvalitativ studie om utlandsfödda studenters erfarenheter av att studera vid ett svenskt universitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Judith Vincent; [2020]
  Nyckelord :ethnicity; identity; language; community; othering; culture; identity construction; university; student; social anthropology; etnicitet; identitet; språk; gemenskap; andrafiering; kultur; identitetskonstruktion; universitet; student; socialantropologi;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt utlandsfödda studenters upplevelser av svenskt universitet. Det de har gemensamt är att de kommer från en annan bakgrund än svensk, att de studerar eller har studerat på ett svenskt universitet och att de talar god svenska. LÄS MER