Sökning: "identitetskonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet identitetskonstruktion.

 1. 1. Alexander The Greek? : – An essay on Greek identity and the reconstruction of the past to fit the present

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jesper Millertson; [2018]
  Nyckelord :Macedonia Greece Identity Antiquity Discourse;

  Sammanfattning : Denna studie berör den nuvarande disputen om namnet “Makedonien” mellan Grekland och Republiken Makedonien. Grekisk identitet undersöks genom disputen och visas vara ett viktigt element för att förstå disputen. LÄS MER

 2. 2. Ett maskulint EU? En feministisk diskursanalys av den Europeiska unionens gemensamma globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik

  L1-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mimmi Edberg; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Feminism; postkolonial teori; maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; militarism och säkerhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den feministiska forskningen menar att institutioner som har en identitetskonstruktion som präglas av maskulina normer skapar en institution som är mer benägna att svara på problem med militära styrkor och våld. Syftet med denna uppsats är därför att försöka urskilja den diskursiva framställningen av maskulina normerna i EU:s policydokument som behandlar den gemensamma Europeiska globala strategin för utrikes- och säkerhetspolitik. LÄS MER

 3. 3. Integration på den mångkulturella landsbygden : om nyanlända i Ngoma, Uganda

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Denis Bisaso; [2018]
  Nyckelord :kultur; identitet; språk; integration; Uganda; nyanlända;

  Sammanfattning : Uganda som världens nionde största flyktingmottagande land har många nyanlända. Många av dessa hamnar av olika anledningar på landsbygden, bl.a. för att det är där de flesta flyktingbosättningar är placerade men också för att en del nyanlända föredrar att etablera sig på landsbygden. LÄS MER

 4. 4. ”Går den kombinationen ihop? Alltså så finns det araber som är queer?” - en kvalitativ intervjustudie med ett queerfenomenologiskt perspektiv på queera arabers identitetsförhandling och identitetskonstruktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kenar Ahmad; [2017]
  Nyckelord :Identitetskonstruktion; identitetsförhandling; intersektionalitet; orientering; rasifiering; Vithet; queer; queera araber; queerfenomenologi; diaspora; Sara Ahmed; Judith Butler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur queeridentifierade araber förhandlar och konstruerar identiteter. Studien är kvalitativ och fokuserar på processen av identitetsförhandlingar och identitetskonstruktioner som äger rum i intersektionen av att rasifieras och en queer självidentifikation. LÄS MER

 5. 5. ’’Vem är jag?’’ : En kvalitativ studie om identitetskonstruktion och (o)tillhörighet i ett nytt land

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Valentina Baric; Milica Stojilkovic; [2017]
  Nyckelord :identity; ethnicity; belonging; migration; identitet; etnicitet; tillhörighet; migration;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate individuals who have moved to Sweden from Bosnia and Serbia and how they identify themselves, if migration has affected their views on their identity and how they define their sense of belonging to Sweden and their home country. The study is conducted through a qualitative content analysis that addresses possible differences between individuals who moved to Sweden in the 1990s and individuals who moved to Sweden in the 21st century. LÄS MER