Sökning: "identitetskonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet identitetskonstruktion.

 1. 1. Ung Vegan - hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Ruland; [2021]
  Nyckelord :Veganism; identitet; välmående; ungdomar; unga vuxna; fenomenologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to discrimination. LÄS MER

 2. 2. Berätta om dig själv i skolan : En narrativ studie om mellanstadieelevers identitetskonstruktion och meningsskapande i skolan.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Roberta Malacarne Johansson; [2021]
  Nyckelord :Communities of practice; identity construction; meaning making; narrative inquiry; positioning; role taking.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how self-narratives work as displaying identity construction and meaning making in school. The study draws from a theoretical frame made up by narrative inquiry, the theory of Communities of Practice and Ervin Goffman’s dramaturgical model of role-taking and positioning on the educational scene. LÄS MER

 3. 3. Brottsligheten tar inte sommarlov. En kvalitativ undersökning om straffreduktion och ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; Rebecca Håkansson; [2020-05-26]
  Nyckelord :straffreduktion; unga lagöverträdare; kriminalpolitik; ungdomskriminalitet; dokumentanalys;

  Sammanfattning : Sveriges riksdagspartier har länge diskuterat den nu befintliga straffreduktionen. Debatten kännetecknas av en ambivalens där partierna inte kunnat enas om ett gemensamt beslut. Ambivalensen kring debatten utgjorde därmed huvudfokus i vår undersökning. LÄS MER

 4. 4. Fyra muslimska kvinnors värdeomdömen och identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Malena Edwards; [2020]
  Nyckelord :Intersektionalitet; idéanalys; muslimsk kvinna; identitet; värdeomdöme.;

  Sammanfattning : Det här är en uppsats som har till syfte att undersöka fyra stycken muslimska kvinnors värdeomdömen med en utgångspunkt från islam och vad islam samt andra faktorer spelar för roll i deras identitetskonstruktion. Jag kommer att presentera tidigare forskning som gjorts inom fältet. LÄS MER

 5. 5. Hälsopromotion som ledningsstrategi : en kvalitativ studie hur hälsopromotion används för att få medarbetare att identifiera sig med organisationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Edoff; [2020]
  Nyckelord :Hälsopromotion; Ledningsstrategi; Kontroll;

  Sammanfattning : Samhället har under de senaste årtiondena inriktat sig allt mer på hälsa. Även inom arbetslivet finns ett stort intresse för organisationers arbete med hälsopromotion. Denna kandidatuppsats studerar hur hälsopromotion kan användas som en ledningsstrategi. LÄS MER